Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Frogner

Møteoversikt i Frogner bydelsutvalg, komiteer og råd

Møteoversikt 2015

Høst 2015

Møtegruppe Kl. BU 6/15     BU 7/15    BU 8/14 BU 9/15
Bydelsutvalget 18.00 15. SEPT
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
6. OKT
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
10. NOV
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
15. DES
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen   17.30 1. SEPT
Innkalling
Protokoll
29. SEPT
Innkalling
Protokoll
3. NOV
Innkalling
Protokoll
9. DES
Innkalling
Protokoll
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00 1. SEPT
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
29. SEPT
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
3. NOV
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
9. DES
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
Seniorrådet 10.00 1. SEPT
Innkalling
Protokoll
29. SEPT
Innkalling
Protokoll
3. NOV
Innkalling
Protokoll
9. DES
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00

31. AUG
Innkalling
Protokoll

28. SEPT
Innkalling
Protokoll
2. NOV
Innkalling
Protokoll
8. DES
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten
i Cort Adelers gt. 18
16.00 2. SEPT
Protokoll
30. SEPT
Protokoll
4. NOV
Protokoll
10. DES
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30

18. AUG 17. SEPT 20. OKT 24. NOV


Vår 2015

Møtegruppe Kl. BU 1/15 BU 2/15 BU 3/15 BU 4/15 BU 5/15
Bydelsutvalget 18.00

10. FEB Innkalling
Sakspapir

Tilleggskart

Foreløpig protokoll

10. MAR
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

14. APR
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
12. MAI
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
22. JUN
(man)
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen   17.30 3. FEB AVLYST 3. MAR
Innkalling
Protokoll
7. APR
Innkalling
Protokoll
5. MAI
Innkalling
Protokoll
16. JUN
Innkalling
Protokoll
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00

3. FEB
Innkalling
Sakspapirer:

sak 10

sak 11

sak 12

sak 13

O-saker

Protokoll

3. MAR
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
7. APR
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
5. MAI
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
16. JUN
Innkalling
m/ o-saker
Protokoll
Seniorrådet 10.00 3. FEB
Innkalling
Protokoll

3. MAR
Innkalling
Protokoll

7. APR
Innkalling
Protokoll
5. MAI
Innkalling
Protokoll
16. JUN
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00

2. FEB
Innkalling

Protokoll

2. MAR
Innkalling
Protokoll
7. APR (tirs)
Innkalling
Protokoll
4. MAI
Innkalling
Protokoll
15. JUN
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten
i Cort Adelers gt. 18
16.00 4. FEB
Protokoll
4. MAR
Protokoll
8. APR
Protokoll
6. MAI
Protokoll
17. JUN
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30

 20. JAN

Møtereferat

17. FEB 17. MAR 21. APR 2. JUN

 

Høsten 2014

 

Møtegruppe Kl.

August

September

Oktober

November

Desember 

Bydelsutvalget

18.00

26. Innkalling
Sakspapir I
Sakspapir II
Protokoll

30.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

4. nov
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
2.des
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

16.
Innkalling
Sakspapir I
Sakspapir II
Protokoll

HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen                   17.30 19.
Innkalling
Protokoll
23.
Innkalling
Protokoll

28.
Innkalling
Protokoll

25.
Innkalling
Protokoll
15. Innkalling
Protokoll
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00 19.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

23.
avlyst

28.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

25.
avlyst

15.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

Seniorrådet 10.00 19.
Innkalling
Protokoll
16.
Innkalling
Protokoll
28.
Innkalling
Protokoll
25.
Innkalling
Protokoll
16.
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00 18.
Innkalling
Protokoll
22.
Innkalling
Protokoll

27.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

15.
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten i Cort Adelers gt. 18 16.00 20.
Protokoll

17.
 Protokoll

22.
Protokoll

19.
Protokoll

10.
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30 12. 16.

21.

18. 9.

Våren 2014

Møtegruppe Kl.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Bydelsutvalget

18.00

28. Innkalling
Sakspapir
Protokoll

25.
Innkalling
Saksp. I
Saksp. II
Protokoll

25.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
29.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

27.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

17.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

25. ekstraord.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

1. juli
ekstraord.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen                   17.30 21.
Innkalling
Protokoll
11.
Innkalling
Protokoll

18.
Innkalling
Protokoll

8.
Innkalling
Protokoll
20. Innkalling
Protokoll
10. 
Avlyst
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00 21.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

11.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

18.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

8.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

20.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

10.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

Seniorrådet 10.00 21.
Innkalling
Protokoll
11.
Innkalling
Protokoll
18.
Innkalling
Protokoll
8.
Innkalling
Protokoll
20.
Innkalling
Protokoll
10.
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00 20.
Innkalling
Protokoll
10.
Innkalling
Protokoll

17.
Innkalling
Protokoll

7.
Innkalling
Protokoll

19.
Innkalling
Protokoll
11*. ONS
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten i Cort Adelers gt. 18 16.00 22.
Protokoll
12. Protokoll 19.
Protokoll

9.
Protokoll

21.
Protokoll

11.
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30 14. 4.

12. ONS.

1. 14. ONS. 3.

  Høsten 2013 

Møtegruppe

Kl.

August

September

Oktober

November

Desember

Bydelsutvalget

18.00

27. Innkalling
Saksp. I
Saksp. II
Protokoll

24.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

29.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
19.
Innkalling
Saksp. I
Saksp. II
Protokoll

10.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen                   18.00 20.
Innkalling
Protokoll
17.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll
3.
avlyst
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00 20.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

17.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

22.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

12.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

3.
avlyst

Seniorrådet 10.00 20.
Innkalling
Protokoll
17.
Innkalling
Protokoll
22.
Innkalling
Protokoll
12.
Innkalling
Protokoll
3.
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00 19.
Innkalling
Protokoll
19.
Innkalling
Protokoll

21.
Innkalling
Protokoll

11.
Innkalling
Protokoll

2.
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten i Cort Adelers gt. 18 16.00 21.
Protokoll
18.
Protokoll
23.
Protokoll

13.
Protokoll

4.
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30 13. 10.

15.

5. 26. nov

Våren 2013

Møtegruppe Kl.

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Bydelsutvalget

18.00

29. Innkalling
Sakspapir
Protokoll

26.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

19.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll
30.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

28.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

18.
Innkalling
Sakspapir
Protokoll

HUSK - helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen                   17.30 22.
Innkalling
Protokoll
19.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll

23.
Innkalling
Protokoll
21. Innkalling
Protokoll
11. 
Innkalling
Protokoll
MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen 18.00 22.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

19.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

12.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

23.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

21. kl. 19
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

11.
Innkalling
m/o-saker

Protokoll

Seniorrådet 10.00 22.
Innkalling
Protokoll
19.
Innkalling
Protokoll
12.
Innkalling
Protokoll
23.
Innkalling
Protokoll
21.
Innkalling
Protokoll
11.
Innkalling
Protokoll
Råd for funksjonshemmede 16.00 23.
Innkalling
Protokoll
18.
Innkalling
Protokoll

11.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll
10.
Innkalling
Protokoll
Ungdomsrådet, møter på ungdomstjenesten i Cort Adelers gt. 18 16.00 23.
Innkalling
Protokoll
27. OBS!
Innkalling
Protokoll
13.
Innkalling
Protokoll

24.
Innkalling
Protokoll

22.
Innkalling
Protokoll

12.
Innkalling
Protokoll

Arbeidsutvalget

16.30 15. 12.

5.

16. 14. 4.

Under finnes direkte linker til møteoversikten for tidligere år med innkallinger og protokoll for bydelsutvalget, komiteer og råd. 

Møteoversikt 2012

Møteoversikt 2011

Møteoversikt 2010

Møteoversikt 2009

Møteoversikt 2008

Møteoversikt 2007 (fom. okt.)

 Hjelpeliste for søk i BU-saker