Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Søndre Nordstrand

Politikk og lokaldemokrati i Bydel Søndre Nordstrand

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av gangen. I 2011 ble det holdt direkte valg til bydelsutvalget, hvilket betyr at representantene er direkte valgt av bydelens innbyggere. 

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og vedtar bydelens budsjett og fordeler det beløpet som bystyret tildeler bydelen. Bydelsutvalget skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske møter er åpne for publikum or starter med Åpen halvtime

I menyen til venstre finner du informasjon om bydelsutvalget, Åpen halvtime, komiteer, råd og utvalg i Bydel Søndre Nordstrand.

Møteplan for politiske møter 1. halvår 2015.

 

Kontaktinformasjon