Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2009 > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede 2009

Om rådet for funksjonshemmede:
Alle bydelene i Oslo har et Råd for funksjonshemmede. Disse rådene skal forespørres og høres når det gjelder saker som angår oss. Rådet skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet, og være en pådriver for gode løsninger i praksis. I utgangspunktet tar ikke rådet opp enkeltsaker, men primære saker av prinsipiell karakter som berører alle funksjonshemmede som gruppe, som for eksempel tilgjengelighet, antidiskriminering o.l. Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der alle kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for rådets medlemmer

Dokumenter under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 9. desember

NB: Møtet er avlyst grunnet mange forfall. 


Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/09 Evaluering av forhåndsvalg og valg i bydelen - universell utforming  
17/09 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010

Budsjettforslag

16/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget.

Fra innkalling
Saksframlegg
Rapport
Utvalgets forslag til vedtak

15/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. september 2009 Protokoll

Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 9. september

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
14/09 Valg av ny leder i Rådet for funksjonshemmede.

 

13/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10. juni 2009. Protokoll

Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 10. juni

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling
 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
10/09 Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt av bydelsutvalget

Se også innkalling

Rapport fra tverrpolitisk utvalg

9/09 Valg av ny leder i Rådet for funksjonshemmede Se innkalling
8/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 29. april 2009 Protokoll

Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 29. april

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
8/09 Universell utforming - orientering fra arbeidsgruppa Se innkalling
7/09 Tilgjengelighet til og inne på Ringen kino Se innkalling
6/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 11. mars 2009 Protokoll

Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 11. mars

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
5/09 Tilgjengelighet til og inne på Ringen kino Se innkalling
4/09 Universell utforming - orientering fra arbeidsgruppa Se innkalling
3/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. februar 2009 Protokoll


Saker til behandling i rådet for funksjonshemmede 4. februar

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Saksittel Saksdokumenter
2/09 Universell utforming - forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe Se innkalling
1/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 3. desember 2008 Protokoll

 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
14/09 Valg av ny leder i Rådet for funksjonshemmede.

 

13/09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10. juni 2009. Protokoll