Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møter 2004

Møter i bydelsutvalget
BU/SAK 17/2004 (POLICY FOR UTLEIE AV SALGSTILLATELSER PÅ FORTAU, TORG/GATETUN. ) - BU-møte 29.1

Protokoll fra BU-møte 17.12.2003. BU SAK 01/04
På BU-møte 17.12 ble bydelsdirektørens forslag til budsjett behandlet.
Link til budsjettforslag (dokument i PDF-format).

Protokoll BU-møte (konstituerende møte 19.11.2003)

Protokoll BU-møte 17.12.2003
Protokoll BU-møte 29.01.2004
Innkalling BU-møte 25.02.2004
Protokoll BU-møte 25.02.2004
Innkalling BU-møte 31.03.2004
Protokoll BU-møte 31.03.2004
Innkalling til BU-møte 28.04.2004
Protokoll fra BU-møte 28.04.2004
Innkalling til BU-møte 26.05.2004
Protokoll fra BU-møte 26.05.2004
Innkalling til BU-møte 22.06.2004
Protokoll fra BU-møte 22.06.2004
Innkalling til BU-møte 09.09.2004
Protokoll fra BU-møte 09.09.2004
Innkalling til BU-møte 23.09.2004
Protokoll fra BU-møte 23.09.2004
Innkalling til BU-møte 14.10.2004
Protokoll fra BU-møte 14.10.2004
Innkalling til BU-møte 18.11.2004
Protokoll fra BU-møte 18.11.2004
Innkalling BU-møte 16.12.2004 , tilleggskart 
Protokoll BU-møte 16.12.2004
Møter i eldrerådet
Protokoll møte: 19.01.2004
Innkalling møte: 16.02.2004
Protokoll møte: 16.02.2004
Innkalling møte: 22.03.2004
Protokoll møte: 22.03.2004
Protokoll møte : 19.04.2004
Innkalling møte: 18.05.2004
Protokoll møte : 18.05.2004
Innkalling møte : 07.06.2004
Protokoll møte : 07.06.2004
Innkalling møte 06.09.2004
Protokoll møte 06.09.2004
Innkalling ekstraordinært møte 20.09.2004 
Protokoll fra ekstraordinært møte 20.09.2004
Vedlegg til protokoll 20.09.2004
Innkalling møte 11.10.2004
Protokoll møte 11.10.2004
Innkalling møte 15.11.2004
Protokoll fra møte 15.11.2004
Innkalling til møte 6.12.2004
Protokoll fra møte 6.12.2004

Møter i arbeidsutvalg
Protokoll AU-møte 10.12.2003
Innkalling til AU-møte 11.02.2004
Protokoll AU-møte 11.02.2004
Innkalling AU-møte 17.03.2004
Protokoll AU-møte 17.03.2004
Innkalling til AU møte 14.04.2004
Protokoll AU-møte 14.04.2004
Innkalling AU-møte 12.05.2004
Protokoll AU-møte 12.05.2004
Protokoll fra ekstra AU-møte 01.06.2004
Innkalling til AU-møte 16.06.2004
Protokoll AU-møte 16.06.2004
Innkalling til AU-møte 01.09.2004
Protokoll fra AU-møte 01.09.2004
Innkalling til AU-møte 06.10.2004
Protokoll fra AU-møte 6.10.2004
Innkalling til AU-møte 10.11.2004
Protokoll fra AU-møte 10.11.2004
Protokoll AU-møte 9.12.2004

Møter i teknisk- og miljøkomiteen.
Innkalling til møte 16.02.2004
Protokoll møte 16.02.2004
Innkalling møte 15.03.2004
Protokoll møte 15.03.2004
Innkalling møte 13.04.04
Protokoll møte 13.04.2004
Innkalling møte 10.05.2004
Protokoll møte 10.05.2004
Innkalling møte 14.06.2004
Protokoll møte 14.06.2004
Innkalling møte 23.08.2004
Protokoll møte 23.08.2004
Innkalling møte 27.09.2004
Protokoll møte 27.09.2004
Innkalling møte 1.11.2004
Protokoll møte 1.11.2004
Innkalling til møte 29.11.2004
Protokoll møte 29.11.2004

Møter i Oppvekst- og kulturkomiteen
Innkalling Konstituerende møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 24.02.2004
Protokoll møte i oppvekst- og kulturkomiteen 24.02.2004.
Innkalling til møte 29.03.04.
Protokoll møte i oppvekst-og kulturkomiteen 29.03.04
Innkalling til møte 11.05.2004
Protokoll fra møte 11.05.2004
Innkalling til møte 08.06.2004
Protokoll fra møte 08.06.2004
Innkalling til møte 24.08.2004
Protokoll fra møte 24.08.2004
Innkalling til møte 28.09.2004
Protokoll fra møte 28.09.2004

Møter i Helse-, sosial-, og sysselssettingskomiteen
Innkalling til konstituerende møte 3.3.04.
Protokoll fra møte 3.3.04.
Innkalling til møte 30.03.04
Protokoll fra møte 30.03.2004
Innkalling til møte 5.5.2004
Protokoll fra møte 5.5.2004
Innkalling til møte 9.6.2004
Protokoll fra møte 9.6.2004
Innkalling til møte 25.08.2004
Protokoll fra møte 25.08.2004
Innkalling til møte 29.09.2004
Protokoll fra møte 29.09.2004
Innkalling til møte 3.11.2004
Protokoll fra møte 3.11.2004
Innkalling til møte 1.12.2004
Protokoll fra møte 1.12.2004

BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE
Protokoll fra møte 2.6.2004