Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Informasjonsperm for tilsynsutvalg


Forord 


Tilsynsutvalg - organisering og reglement

1.       Bydelens overordnede kvalitetssystem

2.       Reglement for bydelene

3.       Instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester


4.       Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon m.v.

5.       Rutiner for tilsynsutvalg og administrasjon Bydel Nordstrand

6.       Tjenestesteder - oversikt 

7.       Serviceerklæringer (for tjenestesteder med tilsynsutvalg)

                         -  Bo- og dagtilbud
                         -  Hjemmetjeneste
                         -  Praktisk bistandLover, forskrifter og veiledere

8.       Lov kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

9.       Lov om pasient- og brukerrettigheter  

10.    Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting


11.    Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

12.    Forskrift om en verdig eldreomsorg

13.    Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre institusjoner

14.    Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester

15. Informasjon om tilsynsutvalg i hjemmetjenestene

16.    Klagerett

17. Taushetserklæring


Maler til rapporter

18.    Rapporter fra tilsynsbesøk i institusjoner, dagsenter og bemannede boliger i Bydel Nordstrand

19.    Rapport fra tilsynsbesøk i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand

20.    Årsrapport for institusjoner m.v. til Nordstrand bydelsutvalg fra tilsynsutvalget