åpne -> lagre og lukk. For brukere av iPhone og iPad: trykk på ønsket møtedato -> legg til i kalenderen -> trykk lenken som følger med i notat-feltet for å komme tilbake til møteoversikten.">
Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2. halvår 2015

Om funksjonen "Legg til i kalenderen"

For brukere av Outlook: klikk på ønsket møtedato -> åpne -> lagre og lukk.
For brukere av iPhone og iPad: trykk på ønsket møtedato -> legg til i kalenderen -> trykk lenken som følger med i notat-feltet for å komme tilbake til møteoversikten.

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
AUG.-SEP.

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
SEP.-OKT.

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
OKT.-NOV.

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
NOV.-DES.

(klikk for hele
sakslisten)
         
Bydelsutvalget (BU) 3. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
8. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
5. november
Legg til i kalenderen

x
x
x
10. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Arbeidsutvalget (AU) 31. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
5. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
2. november
Legg til i kalenderen

x
x
x
7. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
27. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
1. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
29. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
3. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
26. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
30. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
28. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
2. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
25. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
29. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
27. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
1. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
25. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
29. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
27. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
1. desember
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Eldrerådet (ER) 24. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
28. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
26. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
30. november
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
24. august
Legg til i kalenderen

x
x
x
28. september
Legg til i kalenderen

x
x
x
26. oktober
Legg til i kalenderen

x
x
x
30. november
Legg til i kalenderen

x
x
x

Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen