Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Sagene > Bydelsutvalget (BU)

Hvem styrer i bydelen?


Bydelsutvalget (BU) er bydelens øverste organ, og blir valgt direkte av innbyggerne i bydelen ved kommunevalgene hvert fjerde år.

Bydelsutvalgets ansvar og arbeidsoppgaver

Bydelsutvalget for 2011 - 2015

Bydelsutvalgets og arbeidsutvalgets medlemmer 2007 - 2011         

Bilde av bydelsutvalgets medlemmer 2007 - 2011

Arbeidsutvalget (AU) tilrettelegger saker for behandling i BU, og har myndighet til å fatte vedtak i saker som defineres som hastesaker. AU er også bydelens finanskomite. Saker som f.eks. budsjettjusteringer og leiekontrakter behandles kun i denne komiteen. AU består av fem medlemmer som er valgt blant BUs medlemmer. AU ledes av BU-leder.

Komiteer, utvalg og råd
Det er opp til BU å opprette så mange underkomiteer som de mener de har bruk for. Komiteene har selvstendig avgjørelsesmyndighet i mindre saker. BU i Bydel Sagene har opprettet Kultur- og nærmiljøkomiteen, Helse- og sosialkomiteen og Barne- og ungekomiteen. Det er også opprettet  tre tilsynsutvalg og tre ulike brukerråd.


Bydelsadministrasjonen er underlagt BU og er BUs utøvende organ. Det betyr at administrasjonen legger frem saker til behandling i BU og gjennomfører de vedtak som BU fatter. Innenfor mange områder har BU og bystyret gitt administrasjonen ansvar for å fatte vedtak. Det gjelder f.eks ved opptak til barnehager, tildeling av sosialhjelp og ved inntak i sykehjem.