Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Sagene > Møteinnkallinger og protokoller

Tidligere møter

Bydelsutvalgets møtestruktur
- Bydelsutvalget (BU) består av 15 direkte valgte personer og avholder inntil et møte pr. måned.
- Bydelsutvalgets arbeidsutvalg (AU) består av fem av BUs medlemmer og avholder møter tre dager før BU-møtet.
 
 
- Tre fagkomiteer (Kultur- og nærmiljøkomiteen, Barne- og ungekomiteen og Helse- og sosialkomiteen)
- Tre brukerråd (Barne- og ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet)
   Fagkomiteene og brukerrådene behandler sakene før BU-møtet. Enkelte saker blir avgjort i komiteene.
 
 

Politiske møter 2. halvår 2014

Politiske møter 1. halvår 2014

Politiske møter 2. halvår 2013

Politiske møter 1. halvår 2013 

Politiske møter 2. halvår 2012

Politiske møter 1. halvår 2012   Februar   Mars   April   Mai   Juni   September

Politiske møter i 2001-2011   Klikk i venstre spalte for tidligere møter

 

Tilbake til Politikk i bydelen