Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Sagene > Komiteer, utvalg og råd

Komiteer, utvalg og råd

Bydelsutvalgets underkomiteer

Bydelsutvalget i Bydel Sagene har valgt å opprette tre fagkomiteer. Disse har selvstendig avgjørelsesmyndighet i mindre saker. Bydelen har forøvrig tre tilsynsutvalg og tre ulike brukerråd.

Tre fagkomiteer: Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK), Helse- og sosialkomitéen (HOS) og Barne- og ungekomitéen (BUK)
Se fagkomitenes ansvar og medlemmer her

Tre brukerråd: Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Barn- og ungerådet

Tre tilsynsutvalg: Et for hjemmetjenesten og to for institusjonene