Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget

Bydelsutvalgets ansvar er knyttet til

- Lov om barnehager
- Lov om barneverntjenester
- Lov om helsetjenester i kommunene
- Lov om sosiale tjenester
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer
- Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har
   delegert til bydelen
- Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver

- Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de ovennevnte områder
- Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
- Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
- Skal avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres av sentralt organ