Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tilsynsutvalgene

TILSYNSUTVALG FOR INSTITUSJONENE
Alle bydeler som har institusjoner er pålagt å opprette tilsynsutvalg som skal føre tilsyn med driften av institusjonene. For Bydel Sagene gjelder dette: Akerselva sykehjem, Sagenehjemmet, Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og Møllehjulet dagsenter for utviklingshemmede.

Tilsynsutvalget skal besøke institusjonene minst fire ganger i året, hvorav to ganger uanmeldt eller når det foreligger klage eller annen særlig grunn.

Medlemmene av tilsynsutvalgene kan ikke sitte i styret for eller arbeide ved institusjonen de er satt til å kontrollere.

Få instruks og opplysninger vedr. tilsynsutvalgene hos
Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmede

Tilsynsutvalg 1 
Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet
Medlemmer:

Sveinung Heldal Haugen (H), leder
    Agathe Grøndahls gate 9, tlf: 996 98 745
    e-post: svheld@online.no
Rudolf Neverdal (Frp), nestleder
    Mor Go`hjertas vei 11
    e-post: evavidner@hotmail.com
Toril Knatterød (Ap)
    Kristiansands gate 12b, tlf: 900 85 552

Tilsynsutvalg 2
Møllehjulet og Kingosgate
Medlemmer:
Eli Eriksen Sveen (Ap), leder
     Stockfleths gate 51b, tlf: 900 66 100
     e-post: eli-sv@online.no
Unni Hildebrand (Frp)
    Grønnegata 6, tlf: 950 87 677
    e-post: hildebrand@bluezone.no
Aud Engesli (H)
     Collets gate 84, tlf: 482 31 654


TILSYNSUTVALG FOR HJEMMETJENESTEN 
Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten skal se til at kvaliteten på bydelens hjemmetjenester holder mål. Det er opp til hver enkelt bruker å ta kontakt. Det er også brukerne som avgjør hvordan kommunikasjonen skal foregå; skriftlig, muntlig eller i form av hjemmebesøk. Er det vanskelig for brukeren selv å opprette kontakt, kan dette skje i samråd med pårørende eller hjelpeverge.

Medlemmer:
Eva Irene Borgeteien (V), leder
   Holmestrandgata 3, tlf: 906 21 797
   e-post: evaborge@getmail.no
Wenche Smeby (Frp)
    Birch Reichenwaldsgate 3, tlf: 924 21 075
    e-post: FR-SM@online.no
Greta Tuft (Ap)
    Thurmannsgate 12, tlf: 416 15 844