Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tilsynsutvalgene i Bydel Sagene

Tilsynsutvalg 1
for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Erichsen Bodil SV leder Stavangergt. 3, 0464 Oslo bodilce@yahoo.com 90766190
Haugen Sveinung Heldal H nestleder Agathe Grøndahlsgate 9, 0478 Oslo svheld@online.no 99698745
Knatterød Toril AP medlem Kristiansands gate 12, 0463 Oslo

toril.knatterod@getmail.no

22642364/90085552
Hellum Karina AP vara Kongsberggata 22, 0468 Oslo khellum@online.no 98629232
Wennerstrøm Robert FRP vara Maridalsveien 231C, 0467 Oslo rob.wenner@gmail.com 99581023
Foss Jørgen AP vara Uelands gate 73, 0462 Oslo jorgen.foss@hotmail.com 95225335

Tilsynsrapporter
Henvendelser rettes til tilsynsutvalgets leder. Institusjonenes personsale kan bistå med å formidle kontakt til tilsynsutvalget.

 

 

Tilsynsutvalg 2
for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Heggdal Marit Aasen AP leder Kongsberggt. 13, 0468 Oslo marith@vikenfiber.no 41690987/22237959(p)/22073500(j)
Rytterbakken Leif Tore FRP nestleder Sandakerveien 74, 0484  Oslo alfaleif@fjellnett.no  
Lillelid Martin AP medlem Sverdrupsgate 23, 0559 Oslo lillelid@hotmail.com 93099662
Stoltenberg Helge AP vara Åsengata 13, 0480 Oslo Helge.Stoltenberg@hotmail.com 92881084
Berger Anne Cathrine AP vara Borger Withs gate 7, 0482 Oslo annecathrinebe@yahoo.no 41474087
Fjellstad Pollok Christian H vara Akersbakken 1, 0172 Oslo fjellstad@outlook.com 90092309

Tilsynsrapporter
Henvendelser rettes til tilsynsutvalgets leder. Institusjonenes personsale kan bistå med å formidle kontakt til tilsynsutvalget.

 

 

Tilsynsutvalg 3
for hjemmetjenesten

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Kassahun Henok AP leder Bergensgata 24A, 0468 Oslo henok.kassahun@biotek.uio.no 41566515
Staalesen Reidun AP medlem Åsengata 6A, 0480 Oslo rstaale@online.no 99223246/ 22711160
Langvik Espen V nestleder Kingos Gate 1 B, 0457 Oslo espenlangvik@me.com 93491545
Helleborg Anette AP vara . anette.helleborg@gmail.com .
Karlsen Therese AP vara Bentsebrugata 11c, 0476 Oslo therese_karlsen@live.no 98488577
Stoltenberg Helge AP vara Åsengata 13, 0480 Oslo Helge.Stoltenberg@hotmail.com 92881084

13.11.2014 - møtereferat fra allmøte for brukere av hjemmetjeneste
05.03.2014 - møtereferat fra tilsynsutvalg for hjemmetjeneste
10.09.2013 - møtereferat fra tilsynsutvalg for hjemmetjeneste
Henvendelser vedrørende hjemmesykepleie/ hjemmehjelp rettes til leder av tilsynsutvalget. Hjemmetjenesten kan bistå med å formidle kontakt til tilsynsutvalget.
NB: Tilsynet med hjemmetjenester er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende / hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalget. Bruker avgjør hvordan kommunikasjon skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig / muntlig kommunikasjon.

 

 

Tilsynsutvalgenes hjemmel og hensikt
Etter reglement for bydelene er det opprettet tre tilsynsutvalg i Bydel Sagene. De skal påse at tjenestene utføres i henhold til vedtaket som er fattet, at tjenestene utføres på en tilfredsstillende måte og at brukernes interesser blir ivaretatt i henhold til lover, forskrifter og reglement. Rapporter fra tilsynsbesøk behandles av Helse- og sosialkomiteen - med myndighet delegert av Bydelsutvalget - etter forberedende behandling i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede.