Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Ullern > Arbeidsutvalget

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder.

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging.

Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Arbeidsutvalget kan selv fatte realitetsvedtak i de saker hvor bydelsutvalget uttrykkelig har delegert myndighet til arbeidsutvalget, for eksempel endring i sammensetning av arbeidsutvalg, komiteer, utvalg og råd som ikke skal fastsettes av bystyret. 

Møteplan 2014

Møteinnkalling og saksliste til møter i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 2014

Medlemmer