Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Ullern > Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget i Bydel Ullern

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget (BU) krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg. Oversikt over alle tjenestene bydelen gir.

Drift av skoler, trafikkregulering, byplanlegging, renovasjon, vann- og avløp ligger til etater i Oslo kommune.  

Bydelsadministrasjonen er BUs utøvende organ.

Møteplan 2014

Møteinnkallinger, sakslister og møtedokumenter til møter i Ullern bydelsutvalg i 2014

Saker behandlet i bydelsutvalget i 2013

Kontaktinformasjon:

Politikerne i bydelsutvalget

Leder politisk sekretariat Tore Gleditsch