Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innbyggerinitiativ (bydelsrereglementets §4.10)

I hht kommuneloven plikter bydelsutvalget å ta stilling til forslag som gjelder bydelens virksomhet, forutsatt at minst 300 av bydelens innbyggere står bak forslaget. Behandling av et forslag skal skje senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet.

Kommunelovens bestemmelser (Kap. 6A, §39a) tilsier at et forslag ikke kan fremmes to ganger i samme valgperiode og et forslag kan heller ikke fremmes på nytt før etter 4 år.