Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

29.01.2015 - møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Møtet holdes i Hoffsveien 48 og starter med åpen halvtime til annonsert tid.
Protokoll fra møtet.
Protokollen godkjennes endelig i komiteens møte 19.03.2015.
Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

Saksnr Tittel (saksfremlegg) Vedlegg
PS 15/01 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 29.01.2015 X
PS 15/02 Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 04.12.2014 X
PS 15/03 Tilskudd til leie av idrettsanelgg/-hall X
PS 15/04 Arbeidsplan for Ullern kultur- og oppveskstkomite 2015 X
OS 15/01 Evaluering av retningslinjer for tilskudd for kultur- og idrettsaktiviteter i Bydel Ullern X
OS 15/02 Orienteringssaker fra komitemedlemmene  
OS 15/03 Montebelloveien 11 mfl. - uttalelse til gjenopptatt planarbeid X