Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Kultur- og oppvekstkomiteen

Alle skriftlige henvendelser til Kultur- og oppvekstkomiteen (UKOK) sendes:
Bydel Ullern
Besøksadresse: Hoffsveien 48
Postadresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo
Tlf. 021806 Faks 22515869
E-post: postmottak@bun.oslo.kommune.no

 

Leder av politisk sekretariat er Tore Gleditsch. Spørsmål knyttet til politisk behandling av saker i bydelsutvalget eller bydelsutvalgets organer, rettes til Tore Gleditsch e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no, tlf. 02180/95298337.

Kultur- og oppvekstkomiteens mandat gjelder følgende fagområder

 • Oppvekstmiljø
 • Barnehager
 • Skoler og skolefritidsordning
 • Ungdomsråd
 • Barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Idrettsorganisasjoner
 • Ungdom og rusmidler
 • Barnevern
 • Helsestasjoner for barn og unge
 • Ideelle og veldedige organisasjoner
 • Kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner
 • Kunst og kunstutøvelse
 • Kulturminnevern
 • Kriminalitetsforebygging og politi

Sekretær i kultur- og oppvekstkomiteen (UKOK):
Enhetsleder Mary Anne Johannessen
Telefon: 02180 - 91743987
E-post: mary.anne.johannessen@bun.oslo.kommune.no

Leder i UKOK:  Anny Skarstein (A)
Nestleder:        Tom S. Vadholm (H)

 

 

Medlem E-postadresse
Skarstein, Anny(A) leder annyskarstein@hotmail.com
Vadholm, Tom Sverre(H) nestleder tosvadh@online.no
Anker, Peter(H) peterank@online.no
Gard, Torjus(H) torjus.gard@c2i.net
Riis, Knut(F) knut.riis@online.no
Bakken, Bent Erik(V) permisjon 15.08.2010-15.08.2011 beerikba@online.no
Hungnes, Ingeborg(V)
for Bakken, Bent Erik(V) 15.08.2010-15.08.2011
ihung@online.no
Nesvåg, Inger(SV) inger.nesvaag@kirken.no
Varamedlem E-postadresse
Eilertsen, Hilbert(H) hilbert.eilertsen@sogeti.no
Torkildsen, Elisabeth S.(H)  
Lesiewicz, Caroline(H) Caroline649@hotmail.com
Strandskog, Tore(H) tore.strandskog@telfo.no
Leiner, Katinka Greve(A)  katinkaleiner@yahoo.no
Holden, Kjell(F)  
Hungnes, Ingeborg(V) permisjon 15.08.2010-15.08.2011 ihung@online.no
Rudjord, Bernhard(V)
for Hungnes, Ingeborg(V) 15.08.2010-15.08.2011
 
Pape, Hilde(SV)

hilde.pape@nkvts.unirand.no