Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Trenger du penger til en aktivitet?

Send inn søknadsskjema aktivitetsmidler

Søknader behandles fortløpende på ungdomsrådsmøtene.

Aktuelt 2014

Neste møte er 18. oktober kl. 17.00.

Da skal vi blant annet ta opp ungdomsaktiviteter på Stoppestedet.

Ta kontakt med oss for saker du er opptatt av!
Send til uu@stoppestedet.nu  
eller møt opp i åpen halvtime på neste møte kl. 17.00

Trenger du penger til en aktivitet?

Send inn søknadsskjema aktivitetsmidler

Søknader behandles fortløpende på ungdomsrådsmøtene.