Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til møte i Kontrollutvalget tirsdag 23.04.2013

Saksliste
Saksnummer Sakstittel
34/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 04.04.2013
35/13 Bykassens og lånefondets regnskaper for 2012. Byrådets beretning for 2012 - Innstilling
Byrådssak 1023/13       
Vedlegg 1 Noter til Byrådssak 1023/13    
Oversikt over merforbruk /mindreforbruk i etater og bydeler    
Regnskapsoppstilling for kommunen samlet
Byrådsavdeling for finans brev av 10.04.2013
Revisjonsberetning av 11.04.2013 for bykassa og lånefondet
Kontrollutvalgets merknader til regnskap og beretning for 2011
36/13 Årsregnskap for Oslo Havn KF - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Oslo Havn KF
Revisors beretning for Oslo Havn KF for 2012
37/13 Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2012 - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Omsorgsbygg Oslo KF
Revisjonsberetning av 11.04.2013
38/13 Årsregnskap for Boligbygg Oslo KF 2012 - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Boligbygg Oslo KF
Revisjonsberetning av 11.04.2013
39/13 Årsregnskap for Arbeidstrening Oslo KF 2012 - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Arbeidstrening Oslo KF
Årsberetningen for Arbeidstrening Oslo KF
Revisjonsberetning av 11.04.2013
40/13 Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF 2012 - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Undervisningsbygg Oslo KF
Revisjonsberetning av 11.04.2013
41/13 Årsregnskap for Omsorg Oslo KF 2012 - Innstilling
Årsregnskap 2012 (utdrag av årsberetningen) for Omsorg Oslo KF
Revisjonsberetning av 11.04.2013
42/13 Skatteregnskapet 2012 - Innstilling
Kemnerkontorets årsberetning 2012
Skatteetatens kontrollrapport av 15.02.2013
Kemnerkontorets brev av 08.01.2013
og 14.01.2013 til Skatt Øst (u off.)