Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til møte i Kontrollutvalget 19.06.2012

 

Saker til møtet i Kontrollutvalget 19.06.2012 
 
Saksnummer Saksdokument Vedlegg Vedlegg
61/2012 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 24.04.2012    
62/2012 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 02.05.2012    
63/2012 Rapport 11/2012 Informasjon om tannhelsetjenester til mottakere av hjemmesykepleie Rapport11  
64/2012 Rapport 12/2012 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport12  
65/2012 Rapport 13/2012 Forvaltning av IT-systemet Gerica i Oslo kommune Rapport13  
66/2012 Rapport 14/2012 Sosialtjenestens oppfølging av rusmiddelavhengige ved behandlingsopphold Rapport14  
67/2012 Rapport 15/2012 Ledelsesforankring av innkjøpsområdet i Sykehjemsetaten Rapport15  
68/2012 Rapport 16/2012 Kontroll og oppfølging av kvalitet i kommunale institusjoner for rusmiddelavhengige Rapport16  
69/2012 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2010 Saksbehandling av søknad om kommunal bolig    
70/2012 Foreløpig innberetning - Mulig mislighetssak i en etat i Oslo kommune    
71/2012 Oslo kommunes saksbehandling av Lindebergsakene    
72/2012 Kommunerevisjonens arbeid med forvaltningsrevisjon i Ruter AS    
73/2012 Ekstern kvalitetskontroll av forvaltningsrevisjon    
74/2012 Retanseliste for Kontrollutvalgets saker pr 30.04.2012    
75/2012 Permisjon for kommunerevisor    
76/2012 Konstituering av kommunerevisor    
77/2012 Oppfølging av undersøkelse etter rapport 14/2009 Utviklings- og kompetanseetaten - anskaffelser  av IKT-tjenester for Oslo kommune    
78/2012 Redegjørelse for Unibuss' egen granskning