Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Utsendelse av saker fra BU-møte 9. september 2010

Tabellen viser hvilke BU-saker som er sendt ut til hvilke instanser samt dato for utsendelse. 

Saksnr. Sak Utsendt  dato Mottaker Mottatt svar dato
106/10 Repr. for driftsstyrer og utvalg 20.09.2010 Utdanningsetaten  
108/10 Ny repr. ISU 21.09.2010 ISU   
110/10 Høringssak endringer politivedtekter      
111/10 Rev. handlingspakke for bedre luftkvalitet 16.09.2010 Byrådet   
112/10 Planforslag Glads vei 47 - detaljregulering 15.09.2010 PBE
 
113/10  Forslag regulering Sørbråten

 15.09.2010

PBE

 
114/10 Behov for regulering av veikryss  16.09.2010 SAM   
115/10 Reguleringsforslag Solemskogen   15.09.2010 PBE  
117/10  Høring av NOU      
119/10 Avslag søknad om frivillighetsmidler 15.09.2010 Balletthøyskolen  
121/10  Svømmehall 16.09.2009 Byrådsavdeling næring og idrett  
122/10 Søknad om bevilling Tåsen Cafebar   Næringsetaten