Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Nordre Aker > Helse- og sosialkomitéen

Helse- og sosialkomitéen

Helse- og sosialkomitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og invandrere og  sosiale boligvirkemidler. Komitéen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Kontaktinformasjon

  • Skriftlige henvendelser til komitéen sendes postmottak@bna.oslo.kommune.no
    eller til Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 Oslo 
     
  • Saker og protokoller finner du her.

 

 

Parti Medlemmer Varamedlemmer
Høyre Per Henry Christiansen
Nils Bays vei 20B, 0876 Oslo
Tlf. 22 23 28 73, 908 52 206
phenry@online.com
Hua Xiang
Lofthusveien 27
0588 Oslo
Høyre Brit Teien
Frennings vei 41, 0588 Oslo
Tlf. 22 79 51 00, 906 72 543
brit@alliansepartner.no
Helle Tjaberg
Humleveien 2
0870 Oslo
Arbeiderpartiet Pål Sørgaard (nestleder)
Blåsbortveien 17 B
0873 Oslo
tlf: 481 27 174
pal@sorgaard.no

Eli Voksø
Nordstjerneveien 19
0494 Oslo

ev@naturvernforbundet.no

Arbeiderpartiet Helene Salvesen
Marsveien 4 B
0493 Oslo
tlf: 408 98 899
Helenesalvesen@gmail.com

Isak Kvalvaag Torgersen
Korsvollbakken 3
0880 Oslo

isak.torgersen@gmail.com

Venstre Torhild Taklo Knutzen
Sognsveien 62B, 0851 Oslo
Tlf. 22 69 58 15, 482 50 028
ttak@frisurf.no

Erik Befring
Aschehougs vei 29
0587 Oslo

Sosialistisk Venstreparti Hanne Lyssand
Akebakkeskogen 93A, 0490 Oslo
Tlf. 22 15 98 53, 951 98 859
hanne.lyssand@vps.no
Tone Manum
Otto Blehrs vei 13
0588 Oslo

 
Fremskrittspartiet

Hans A. Kielland Aanesen
Storkenebbveien 21, 0860 Oslo
Tlf. 22 23 62 30, 402 91 180
hans@iti.as

Arne Østreng
Lofthusveien 32
0588 Oslo
arne.ostreng@invanor.no