Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydel Nordre Aker Ungdomsråd

Mandat og fakta
Bydel Nordre Aker ungdomsråd har 10 medlemmer og 4 varamedlemmer, som har blitt valgt av bydelens ungdommer i alderen 13 - 18år.

Mandat for Ungdomsrådet i Bydel Nordre Aker:

  • Ungdomsrådet skal være et råd for og med ungdom. Det skal være et synlig og naturlig bindeledd mellom ungdommen, bydelsadministrasjonen og politikerne, som skal fremme og ivareta ungdoms interesser overfor disse.
  • Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som angår ungdom.
  • Hvis rådet får midler til disposisjon, har de rett til å behandle og vedta søknader om midler til ungdomstiltak i bydelen og eventuelt igangsette tiltak på eget initiativ.
  • Ungdomsrådet har rett til å søke om frivillighetsmidler og LA 21-midler til ungdomstiltak i bydelen.
  • Ungdomsrådet skal jobbe for å profilere seg overfor og skape kontakt mellom ungdom i bydelen for eksempel ved diverse ungdomsarrangementer og lignende.
  • Ungdomsrådet skal være et politisk uavhengig organ. 
     

1,5 mill  til hva du vil - søknad om midler til god tiltak for og av ungdom i bydelen.
Hvert år får ungdomsrådet  tildelt midler fra en pott på 1,5 mill fordelt på alle bydeler i Oslo. Beløpet blir regnet ut i fra antall barn og unge som er registrert i bydelen. Bydel Nordre Aker får tildelt i overkant av 120 000kr, dette er penger som skal gå til tiltak som er rettet mot ungdom i bydelen og det er ungdommser som søker midler.

Trenger du penger til å gjennomføre et prosjekt, eller sette igang noe spennende i Bydelen, send en søknad til UR.

Søknadskjema kan du laste opp her .

 

UBUM og Valg

UBUM - Står for Ungdommensbydelsutvalgsmøte og arrangeres av Ungdomsrådet, en gang i året. Dette er en dagskonferanse for, av og med ungdom. Ungdommer fra Engegråten, Nordberg, Berg og Nydalen blir spurt om å delta. Målet med konferansen er å få fram aktuelle saker som opptar barn og unge i Bydelen, og som Ungdomsrådet skal jobbe med i året som kommer.

Valg holdes en gang i året. Valget blir ofte lagt til slutten av året.

I november 2014  skal UR arrangere valg,  er du mellom 12 og 18 år, har tilknyttning til bydelen og ønsker å være med på og bryr deg om ungdomssaker, kan du stille til valg.

Ønsker du å stille til valg, send en mail til pia.fossum@bna.oslo.kommune.no.  Mailen skal inneholde, navn, alder, og litt om hvorfor du skal bli valgt som medlem i Nordre Aker Ungdomsråd.
 

Sekretær for Nordre Aker ungdomsråd:

Pia M Fossum

E-post: pia.fossum@bna.oslo.kommune.no

Telefon: 92402390