Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet

Eldrerådet er valgt av flertallsvalg i Bydelsutvalget. Medlemmene består i hovedsak av alderspensjonister i bydelen. Rådet har også to politiske representanter, Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Skriftlige henvendelser til eldrerådet sendes postmottak@bna.oslo.kommune.no eller til
Bydel Nordre Aker, Postboks 4433 Nydalen, 0403 Oslo 

 

Medlemmer Varamedlemmer

Kjell Dølven (leder)
Kjelsåsveien 53 C, 0488 Oslo
tlf:22 22 32 60/ 952 03 875
kdoel@online.no
Grefsen-Kjelsås eldresenter

 

Bjørn Iddeng (nestleder)
Mikael Hertzbergs vei 3, 0495 Oslo
tlf: 22 22 75 99/ 414 51 120
b.iddeng@vikenfiber.no
Fremskrittspartiet
Ole Jørgen Woltmann
Nypeveien 9, 0874 Oslo
Høyre
 

Jorunn Blaker Elvegård
Skjoldveien 31, 0881 Oslo
Tlf. 22 23 13 16
jorunn.elvegard@vikenfiber.no 
Korsvoll pensjonistforening

Kaare Hensten Pettersen
Lachmannsvei 10 B,
0495 Oslo
Tlf: 952 04 230
bg.khp@frisurf.no
Frivillighetssentralen

Trond Herland
Kroken 3, 0891 Oslo
Tlf: 480 25 745
herlandtrond@hotmail.com
Marka eldresenter
 
Thora Asbjørnsen
Møllesvingen 1C, 0854 Oslo
Tlf: 22 60 79 25/ 991 25 872
resident@online.no
Ullevål Hageby Seniorsenter
 

Helga Harsh
Langmyrgrenda 19,0861 Oslo
Tlf: 22 23 49 25
helgaha@online.no
Seniorakademiet

  

 

Sigmund Hov Moen
Kjelsåsveien 134, 0491 Oslo
Tlf: 22 22 03 75/ 916 80 558
sigmoe@nith.no
Arbeiderpartiet

Hanne Lyssand
Akebakkeskogen 93 A
0490 Oslo
Tlf: 951 98 859
Sosialistisk Venstreparti