Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

BU-saker 2005

Protokoll fra BU-møtet 22.12.2005: Klikk her

Saker til møtet 22. desember

BU-sak

176/2005

 

Områdeanalyse Øvre Akerselva – oversendelse av rapport i forbindelse med reguleringsplan for Kjelsåsveien 160

BU-sak 175/2005

 

 

Bydel Nordre Aker - fartssoning

BU-sak 174/2005

 

 

Varsel om forslag til mindre vesentlig endring av reguleringsplan - Solsiden

BU-sak 173/2005

 

 

Manglende oppfølging av bystyrets vedtak om trikketilbudet til Kjelsås

BU-sak 172/2005

 

 

Plan for bygging av nye trikkeholdeplasser i Grefsenveien

BU-sak

171/2005

 

Styrking av kollektivtilbudet i bydelen

BU-sak

170/2005

 

Barnehageprosessen – status pr 22.11.2005

BU-sak

169/2005

 

Søknad om bevilling Handelshøyskolen BI D6, Sandakerveien 116-118

BU-sak 168/2005

 

 

Eksterne representanter til grunnskolenes driftsstyrer fom 01.01.2006

BU-sak 167/2005

 

 

Rapport fra utvalgets uanmeldte besøk 11.10.2005

BU-sak 166/2005

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Grefsenhjemmet  10.10.2005

BU-sak 165/2005

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Lillohjemmet 10.10.2005

BU-sak 164/2005

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Tåsenhjemmet 10.10.2005

BU-sak 163/2005

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 15.11.2005 ved Kapellveien 8A, avlastningsenheten

BU-sak 162/2005

 

 

Tilsynsutvalg for dagsenter ved Sogn aktivitetshus – rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 15.1..2005

BU-sak 161/2005

 

 

Status – sykehjemsplasser i drift pr 30.11.2005 og 15.12.2005

 

BU-sak 160/2005

 

 

Forslag til budsjett 2006 for Bydel Nordre Aker

BU-sak 159/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 03.11.2005
Vedlegg

Saker til møtet 3. november

Saker til møtet 6. oktober

BU-sak 146/2005

 

 

Reguleringsplan Brekkeveien 8 og 19

BU-sak 145/2005

 

 

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid rundkjøring på John Colletts plass

BU-sak 144/2005

 

 

Navn på ny vei i Nydalen

BU-sak 143/2005

 

 

Ullevålseter Nordmarka – Oppføring av nytt tilbygg

BU-sak 142/2005

 

 

Vitaminveien 7 og 9, Storo Storsenter – Planforslag til offentlig ettersyn

BU-sak 141/2005

 

 

Felles driftsstyre ved Sogn, Sognsvann og Svebu skoler – Innstilling av medlemmer

BU-sak 140/2005

 

 

Ny IKT-organisering

BU-sak 139/2005

 

 

Tertialrapport 2. tertial 2005 for Bydel Nordre Aker
Vedlegg

BU-sak 138/2005

 

 

Årsregnskap og årsberetning 2004 for Grefsenhjemmet

BU-sak 137/2005

 

 

Klagesaksbehandling 1. halvår 2005
Vedlegg

BU-sak 136/2005

 

 

Status – Sykehjemsplasser i drift pr 30.09.2005

BU-sak 135/2005

 

 

Status for innføring av fritt brukervalg i Bydel Nordre Aker

BU-sak 134/2005

 

 

Barnehageprosessen – Status pr 06.10.2005

BU-sak 133/2005

 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling Uglebo, Sophus Bugges Hus, Blindern

BU-sak 132/2005

 

 

Søknad om uteservering ved Kjelsås Pizza og Gatekjøkken

BU-sak 131/2005

 

 

Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid – Peppes Pizza, Nydalen

BU-sak 130/2005

 

 

Høring – Virkningen av kommunens forskrift om åpningstider for serveringssteder

BU-sak 129/2005

 

 

Tilsynsutvalg for dagsenter Kapellveien 8A – Rapport fra tilsynsbesøk 17.08.2005

BU-sak 128/2005

 

 

Tilsynsutvalg for dagsenter Sogn Aktivitetshus – Rapport fra tilsynsbesøk 17.08.2005

BU-sak 127/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 01.09.2005
Vedlegg

Saker til møtet 1. september

Saker til møtet 23. juni:

BU-sak 95/2005

 

 

Tertialrapport 1. tertial 2005 Bydel Nordre Aker
Vedlegg

BU-sak 94/2005

 

 

Pastor Fangens vei 22 – Avvikling av bydelens aldershjemsplasser og fremtidig bruk av bygningen

BU-sak 93/2005

 

 

Budsjettrevisjon

BU-sak 92/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 09.06.2005

Saker til møtet 9. juni

Saker til møtet 12. mai

 
Saker til møtet 3. mars
 

BU-sak 29/2005

 

 

Forslag til endret reguleringsplan Blindernveien, W. Færdens vei og Moltke Moes vei

BU-sak 28/2005

 

 

Årsrapport for plan-, miljø- og LA21-arbeid i 2004 - orienteringssak

BU-sak 27/2005

 

 

Årsmelding og årsstatistikk 2004 for Bydel Nordre Aker
Vedlegg 1
Vedlegg 2

BU-sak 26/2005

 

 

Fremdrift barnehageutbygging i Bydel Nordre Aker

BU-sak 25/2005

 

 

Brukernes vurdering av sosialtjenesten resultater fra en spørreundersøkelse i november 2004

BU-sak 24/2005

 

 

Evaluering av kriteriesystemet  FO1 Helse, sosial og nærmiljø¸ og FO2 Oppvekst

BU-sak 23/2005

 

 

Sykehjemsplasser i drift pr 28.02.2005

BU-sak 22/2005

 

 

Årsmelding og årsregnskap for Grefsen-Kjelsås eldresenter

BU-sak 21/2005

 

 

Rapport fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet 13.01.2005

BU-sak 20/2005

 

 

Rapport fra tilsynsutvalget ved Nordberghjemmet 19.01.2005

BU-sak 19/2005

 

 

Rapport fra tilsyn ved Nordhagan alders- og sykehjem 12.11.2004

BU-sak 18/2005

 

 

Rapport fra tilsynsutvalget ved Lillohjemmet 01.11.2004

BU-sak 17/2005

 

 

Rapport fra tilsynsutvalget ved Tåsenhjemmet 01.12.2004

BU-sak 16/2005

 

 

Rapport fra tilsyn ved Tåsenhjemmet 27.09.2004

BU-sak 15/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 03.02.2005

Saker til møtet 3. februar

BU-sak 1/2005

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.12.2004

Vedlegg

BU-sak 2/2005

Folke Bernadottes vei 37 m.fl. - omregulering

BU-sak 3/2005

Orienteringssak - Avantor ASA - høring søknad om fjernvarmekonsesjon i Nydalen

BU-sak 4/2005

Vettakollen høydebasseng og ledningsanlegg

BU-sak 5/2005

Orienteringssak - Varsel om igangsatt regulering av eiendommene Hans Nielsens Hauges gt 37-41 og 43

BU-sak 6/2005

Orienteringssak - Konsekvensutredning for Voldsløkka, Stavangergt 36-42, Uelandsgt 85, Voldsløkka idrettsplass

BU-sak 7/2005

Brekkeveien 8 og 19 - varsel om reguleringsplan

BU-sak 8/2005

Forslag til endring av retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler pkt 6 vilkår

BU-sak 9/2005

Kulturtiltak

BU-sak 10-2005

Klagesaksbehandling 2. halvår 2004

BU-sak 11/2005

Utvidelse av brukervalgordningen innen hjemmetjenesten

BU-sak 12/2005

Sykehjemsplasser i drift pr 31.12.2004 og 31.01.2005

BU-sak 13/2005

Søknad om midler i henhold til opptrappingsplan for psykisk helse i Bydel Nordre Aker

BU-sak 14/2005

Sammenslåing av HS-komité og BUK-komité gjeldende fra 2005

 

BU-sak
68/2005

 

 

Sognsveien 70 – varsel om reguleringsplan

BU-sak
67/2005

 

 

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Gullhaug Torg, Nydalen

BU-sak
66/2005

 

 

Solsiden boligprosjekt – navnsetting av ny vei – Nydalen allé

BU-sak
65/2005

 

 

Søknad om rammetillatelse – dispensasjon – påbygg enebolig Sørbråtveien 93

BU-sak
64/2005

 

 

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn – Sørbråten

BU-sak 63/2005

 

 

Grefsentunet 1 – protest på ulovlig saksbehandling i bydelsutvalget – anmodning om fornyet behandling

BU-sak 62/2005

 

 

Søknad om serverings- og alminnelig skjenkebevilling ved Kjelsås Pizza og Grill

BU-sak 61/2005

 

 

Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Nydalen Eat Restaurant AS, Nydalsveien 33

BU-sak 60/2005

 

 

Praktisk bistand – hjemmeboende personer med særlige hjelpebehov

BU-sak 59/2005

 

 

Årsmelding og årsregnskap for Grefsen-Kjelsås eldresenter

BU-sak 58/2005

 

 

Årsmelding 2004 – Eldrerådet i Bydel Nordre Aker

BU-sak 57/2005

 

 

Årsrapport 2004 – Samarbeidsprosjekt – Bo- og omsorgstilbud for mennesker med psykiske lidelser

BU-sak 56/2005

 

 

Årsrapport 2004 – Frivillighetssentralen Grefsen-Kjelsås

BU-sak 55/2005

 

 

Årsrapport for Sogn frivillighetssentral 2004

BU-sak 54/2005

 

 

Årsrapport for Tåsen seniorsenter 2004

BU-sak 53/2005

 

 

Årsmelding og årsregnskap for Grefsenhjemmet

BU-sak 52/2005

 

 

Smittevernplan for Bydel Nordre Aker 2005-2008
Vedlegg 1
Vedlegg 2

BU-sak 51/2005

 

 

Sykehjemsplasser i drift pr. 30.04.2005

BU-sak 50/2005

 

 

Strategisk plan for Bydel Nordre Aker 2005-2007 Vedlegg

BU-sak 49/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.04.2005

 

BU-sak
90/2005

 

 

Klage på avslag på frivillighetsmidler 2005

BU-sak
89/2005

 

 

Utredning av gang- og sykkelsti fra Brekke til Hammeren

BU-sak
88/2005

 

 

Gang- og sykkelvei fra Gunnar Schelderups vei og under Gjøvikbanen frem til Ring 3

BU-sak
87/2005

 

 

Grefsenkollveien 14, reguleringsforslag til offentlig ettersyn

BU-sak
86/2005

 

 

Folke Bernadottes vei 37, reguleringsforslag til offentlig ettersyn

BU-sak 85/2005

 

 

Fullmakter for sommeren 2005

BU-sak 84/2005

 

 

Søknad om bevilling, salg av drikke i lukket forpakning inntil 4,76 vol%, Joker, Carl Kjeldsens vei 21 B

BU-sak 83/2005

 

 

Søknad om ny skjenkebevilling Handelshøyskolen BI, Eurest Personalrestauranter AS

BU-sak 82/2005

 

 

Søknad om bevilling Studentkaféen, Sognsveien 218

BU-sak 81/2005

 

 

Søknad om bevilling Studentenes hus, Nydalsveien 15-17

BU-sak 80/2005

 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2004

BU-sak 79/2005

 

 

Godkjent årsmelding og regnskap 2004 Ullevål hageby seniorsenter

BU-sak 78/2005

 

 

Rapport fra tilsynsutvalget ved Kapellveien 8a

BU-sak 77/2005

 

 

Rapport fra tilsynsbesøk ved Sogn aktivitetshus

BU-sak 76/2005

 

 

Serviceerklæringer i avdeling for velferd og sosiale tjenester

BU-sak 75/2005

 

 

Eldreplan

BU-sak 74/2005

 

 

Sykehjemsplasser i drift pr 31.05.2005

BU-sak 73-2005

 

 

Alternative organisasjonsmodeller for sykehjemssektoren - høring Vedlegg

BU-sak 72/2005

 

 

Oppsummering av ungdomsarbeidet i bydelen

BU-sak 71/2005

 

 

Informasjon om arbeidet med fremskaffelse av nye barnehageplasser i bydelen

BU-sak 70/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 12.05.2005

 

BU-sak 124/2005

 

 

Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2006-2015 - høringsutkast

BU-sak 123/2005

 

 

Midtoddveien 12, Kjelsås – begrenset høring etter offentlig ettersyn, alternativ 2

BU-sak 122/2005

 

 

Klaus Torgårds vei 3 – varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling

BU-sak 121/2005

 

 

Søknad om rammetillatelse til bruksendring garasje – til garasje, kontor og lager – Gamle Maridals vei 57

BU-sak 120/2005

 

 

Forslag til endret renovasjonsforskrift - Husholdningsavfall

BU-sak 119/2005

 

 

Kommunedelplan for møteplasser og torg – Orienteringssak

BU-sak 118/2005

 

 

Høring byrådssak om innføring av systemstøtte på innkjøpsområdet og etablering av faktura- og regnskapssentral

BU-sak 117/2005

 

 

Budsjettjustering for frivillighetsmidler

BU-sak 116/2005

 

 

Barnehageprosessen – status pr 01.09.2005

BU-sak 115/2005

 

 

Beredskapsplan 2005-2008
Vedlegg

BU-sak 114/2005

 

 

Årsmelding 2004 – Vern for eldre

BU-sak 113/2005

 

 

Status – sykehjemsplasser i drift pr 31.07.2005 og 31.08.2005

BU-sak 112/2005

 

 

Vedrørende pengegave til Lillohjemmet

BU-sak 111/2005

 

 

Rapport fra utvalgets anmeldte besøk 02.06.2005

BU-sak 110/2005

 

 

Rapport fra tilsynsbesøk 28.04.2005

BU-sak 109/2005

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Tåsenhjemmet 16.6.2005

BU-sak 108/2005

 

 

Rapport fra anmeldt besøk ved Grefsenhjemmet 31.05.2005

BU-sak 107/2005

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Lillohjemmet 16.06.2005

BU-sak 106/2005

 

 

Rapport fra tilsynsbesøk ved Lillohjemmet 03.03.2005

BU-sak 105/2005

 

 

Tilsynsutvalg for dagsenter i Kapellveien 8A

BU-sak 104/2005

 

 

Tilsynsutvalg for dagsenter – Sogn aktivitetshus

BU-sak 103/2005

 

 

Nytt reglement – Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjoner

BU-sak 102/2005

 

 

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten – høring

BU-sak 101/2005

 

 

Alternative organisasjonsmodeller for sykehjemssektoren - høring

BU-sak 100/2005

 

 

Søknad om støtte til konsert i Grefsen kirke

BU-sak 99/2005

 

 

Søknad om frivillighetsmidler til 100-årsjubileum

BU-sak 98/2005

 

 

Klage på avslag – Frivillighetsmidler 2005

BU-sak 97/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 23.06.2005
Vedlegg

 

BU-sak 158/2005

 

 

LA 21-arbeid i Nordre Aker – veien videre

BU-sak 157/2005

 

 

Togtilbudet langs Gjøvikbanen

BU-sak 156/2005

 

 

Utbyggingen av Gaustadbekkdalen Nord – evaluering av de parallelle oppdrag og prinsippnotat for videre planlegging

BU-sak 155/2005

 

 

Søknad om rammetillatelse for bruksendring Kjelsåsveien 103

BU-sak 154/2005

 

 

Bjørnholt Gård, Nordmarka – anmodning om uttalelse til søknad om bruksendring av driftsbygning til serverings- og overnattingslokale

BU-sak 153/2005

 

 

Disengrenda 8, barnehage – varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling

BU-sak 152/2005

 

 

Barnehageprosessen – status pr 03.11.2005

BU-sak 151/2005

 

 

Oppsummering av ungdomsarbeidet i Bydel Nordre Aker

BU-sak150/2005

 

 

Søknad om bevilling Vortex AS, Sandakerveien 116-118
Vedlegg

BU-sak 149/2005

 

 

Status – sykehjemsplasser i drift pr 31.10.2005

BU-sak 148/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.10.2005
Vedlegg

 

Saker til møtet 20. april

BU-sak
48/2005

 

 

Forenklet regulering av Grefsentunet 1

BU-sak
47/2005

 

 

Nabovarsel - Hansemyrveien 16 B

BU-sak
46/2005

 

 

Vestgrensa 4 Søknad om bruksendring fra blomsterbutikk til kaffebar

BU-sak
45/2005

 

 

Budsjettrevisjon 1 2005

BU-sak 44/2005

 

 

Budsjettjustering mars 2005

BU-sak 43/2005

 

 

Tildeling av frivillighetsmidler 2005
Vedlegg

BU-sak 42/2005

 

 

REMA 1000 - søknad om ny bevilling

BU-sak 41/2005

 

 

Delegasjon av myndighet fra bydelsutvalget til administrasjonen i saker knyttet til eksisterende skjenkebevilling

BU-sak 40/2005

 

 

Sykehjemsplasser i drift pr 15.04.2005

BU-sak 39/2005

 

 

Nordre Aker barneverntjeneste. Oppsummering 2004

BU-sak 38/2005

 

 

Helhet og plan i helse- og sosialtjenesten

BU-sak 37/2005

 

 

Årsrapport 2004 fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Bydel Nordre Aker

BU-sak 36/2005

 

 

Nordberghjemmet, ombygging, påbygg og tilbygg

BU-sak 35/2005

 

 

Årsrapport for Marka mobile eldresenter - 2004

BU-sak 34/2005

 

 

Årsrapport for 2004 fra tilsynsutvalget for Sogn aktivitetshus

BU-sak 33/2005

 

 

Årsrapport for 2004 fra tilsynsutvalget for Kapellveien dagsenter

BU-sak 32/2005

 

 

Årsrapport for 2004 fra tilsynsutvalget for Kapellveien 8 A, avlastningsenheten

BU-sak 31/2005

 

 

Årsrapport for 2004 fra tilsynsutvalget for TÃ¥senhjemmet og Lillohjemmet

BU-sak 30/2005

 

 

Godkjenning av protokoll fra bydelsutvalgets møte 03.03.2005
Vedlegg