Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

BU-saker 2007

Protokoll fra BU-møtet 6. september

Saker til møtet 6. september

BU-sak 92/2007

Gullhaug torg, Nydalen - reguleringsforslag

BU-sak 91/2007

Forslag til verneplan for Akergårdene

BU-sak 90/2007

Forslag til kommunedelsplan for torg og møteplasser – offentlig ettersyn

BU-sak 89/2007

Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2020 - innspill

BU-sak 88/2007

Deltakelse i kvalitetskommunesamarbeidet

Vedlegg

BU-sak 87/2007

Barnehageprosessen – status pr. 31.08.2007

BU-sak 86/2007

Overføring av ansvaret for SFO fra bydelene til Utdanningsetaten - høring

BU-sak 85/2007

Oversikt over klagesaker behandlet i Bydel Nordre Aker 2. halvår 2006 og  1. halvår 2007

Vedlegg 1

Vedlegg 2

BU-sak 84/2007

Klage på tildeling av frivillighetsmidler 2007

BU-sak 83/2007

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 25.06.2007

Vedlegg

BU-sak 82/2007

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 25.06.2007

Vedlegg

BU-sak 81/2007

Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus 15.05.2007

Vedlegg

BU-sak 80/2007

Sykehjemsetatens tilbakemelding på tilsynsutvalgenes rapporter

BU-sak 79/2007

Institusjonsplasser i drift – Bydel Nordre Akers rapportering til Rådhuset pr 31.08.2007
Vedlegg

BU-sak 78/2007

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 14.06.20007

 

Saker til møtet 14. juni

BU-sak 77/2007

Forslag om minihump i Kjelsåsveien

BU-sak 76/2007

Rammetillatelse fotballklubben Lyn – Sognsveien 210

BU-sak 75/2007

Skolebehovsplan 2007

BU-sak 74/2007

Fullmakter for sommeren 2007

BU-sak 73/2007

Regnskapsrevisjon 2006 Vedlegg 1, Vedlegg 2

BU-sak 72/2007

Budsjettjusteringer 2007

BU-sak 71/2007

Barnehageprosessen – status pr. 31.05.2007

BU-sak 70/2007

Gjennomgang av barnevernets arbeid i 2006

BU-sak 69/2007

Rapport om bydelens ungdomsarbeid 2006

BU-sak 68/2007

Forskrift om minimum fire timers praktisk bistand i måneden - høring

BU-sak 67/2007

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet 23.03.2007

BU-sak 66/2007

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Lillohjemmet 23.03.2007

BU-sak 65/2007

Årsmelding 2006 for eldrerådet i bydelen

BU-sak 64/2007

Årsmelding 2006 for Helse- og sosialombudet i Oslo

BU-sak 63/2007

Bydelens bruk av korttidsplasser

BU-sak 62/2007

Institusjonsplasser i drift pr 31.05.2007

BU-sak 61/2007

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 10.05.20007

 

Saker til møtet 10. mai: 

BU-sak 59/2007

Varsel om forslag til mindre vesentlig reguleringsendring i Frennings vei ved Grefsenkollveien

BU-sak 58/2007

Forslag til asfaltplan 2007

BU-sak 57/2007

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Nordre Aker ut pilotperioden 2007   Vedlegg

BU-sak 56/2007

Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene - høring  Vedlegg

BU-sak 55/2007

Tertialrapport 1. tertial 2007

BU-sak 54/2007

Barnehageprosessen – status pr. 30.04.2007

BU-sak 53/2007

Fordeling av frivillighetsmidler 2007

BU-sak 52/2007

Søknad om ny skjenkebevilling Tekno kafé, Kjelsåsveien 143

BU-sak 51/2007

Årsrapport fra tilsynsutvalget ved Tåsenhjemmet 2006 Vedlegg

BU-sak 50/2007

Årsrapport fra tilsynsutvalget ved Lillohjemmet 2006 Vedlegg

BU-sak 49/2007

Årsrapport 2006 for helsestasjon og skolehelsetjeneste
Vedlegg

BU-sak 48/2007

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet 30.03.2007  Vedlegg

BU-sak 47/2007

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet 27.03.2007  Vedlegg

BU-sak 46/2007

Institusjonsplasser i drift pr 30.04.2007

BU-sak 45/2007

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 19.04.2007 Vedlegg

 Saker til møtet 1. mars

BU-sak 30/2007

 

 

Kabeltrase planlagt utført 2007 - Hafslund

BU-sak 29/2007

 

 

Skisse til miljøplan – aktuelle temaer

BU-sak 28/2007

 

 

Fartssoning i Bydel Nordre Aker

BU-sak 27/2007

 

 

Brekkeveien 4J – varsel om reguleringsforslag med forenklet saksbehandling

BU-sak 26/2007

 

 

Årsmelding og årsstatistikk 2006 for Bydel Nordre Aker
Vedlegg 1
Vedlegg 2

BU-sak 25/2007

 

 

Driftsstyrerepresentanter til skoler i bydelen – innstillinger

BU-sak 24/2007

 

 

Barnehageprosessen – status pr. 28.02.2007

BU-sak 23/2007

 

 

Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune

BU-sak 22/2007

 

 

Brukerundersøkelse i sykehjem 2006

BU-sak 21/2007

 

 

Instruks vedrørende ansvarsfordelingen mellom bydel og Sykehjemsetaten for internkjøp av drift av dag- og døgntjeneste i syke- og aldershjem

BU-sak 20/2007

 

 

Årsrapport 2006 fra tilsynsutvalget ved Kapellveien 8A, avlastningsenheten
Vedlegg

BU-sak 19/2007

 

 

Årsrapport 2006 fra tilsynsutvalget for Sogn aktivitetshus
Vedlegg

BU-sak 18/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsyn 16.01.2007 - Tåsenhjemmmet
Vedlegg

BU-sak 17/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsyn 16.01.2007 - Lillohjemmet
Vedlegg

BU-sak 16/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsyn 16.01.2007 - Grefsenhjemmet
Vedlegg

BU-sak 15/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsyn 16.01.2007 - Nordberghjemmet
Vedlegg

BU-sak 14/2007

 

 

Institusjonsplasser i drift pr. 28.02.2007

BU-sak 13/2007

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 01.02.2007
Vedlegg

Saker til møtet 1. februar:

 

BU-sak 12/2007

 

 

Rammetillatelse Sognsveien 210, fotballklubben Lyn

BU-sak 11/2007

 

 

Gaustadveien 23 – planforslag til offentlig ettersyn

BU-sak 10/2007

 

 

Søknad om anleggskonsesjon – kabling av luftledning på Grefsen

BU-sak 9/2007

 

 

Barnehageprosessen – status pr. 31.12.2006

BU-sak 8/2007

 

 

Brukerundersøkelse i sykehjem i Oslo kommune 2006

BU-sak 7/2007

 

 

Rapport – brukerundersøkelse og kartlegging av eldresentrene i Oslo 2006

BU-sak 6/2007

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Lillohjemmet 25.09.2006

BU-sak 5/2007

 

 

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Tåsenhjemmet 25.09.2006
Vedlegg

BU-sak 4/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 20.12.2006 i Kapellveien 8a, avlastningsenheten
Vedlegg

BU-sak 3/2007

 

 

Rapport fra uanmeldt besøk på Sogn aktivitetshus 14.11.2006
Vedlegg

BU-sak 2/2007

 

 

Institusjonsplasser i drift pr 31.12.2006

BU-sak 1/2007

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 14.12.2006
Vedlegg

 

 

 

BU-sak 43/2007

 

 

Reguleringsforslag for del av Langåsveien 20

BU-sak 42/2007

 

 

Forskrift om dressurområder i Oslo kommune - høring

BU-sak 41/2007

 

 

Nordbergveien 15 – Tåsen skole – planforslag til offentlig ettersyn

BU-sak 40/2007

 

 

Sognsveien ved John Colletts plass – planforslag til offentlig ettersyn

BU-sak 39/2007

 

 

Bydelsreform 2004 – forsøk med nye oppgaver til bydelene - evaluering

BU-sak 38/2007

 

 

Innhenting av forhåndsuttalelse til planskisse for Rolf Wickstrøms vei 15

BU-sak 37/2007

 

 

Lys langs Akerselva

BU-sak 36/2007

 

 

Barnehageprosessen – status pr. 31.03.2007

BU-sak 35/2007

 

 

Spørreundersøkelse i bydelens barnehager – februar 2007

BU-sak 34/2007

 

 

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kapellveien 8a 28.02.2007
Vedlegg

BU-sak 33/2007

 

Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus 12.02.2007
Vedlegg

BU-sak 32/2007

 

 

Institusjonsplasser i drift – Bydel Nordre Akers rapportering til Rådhuset pr. 31.03.2007

BU-sak 31/2007

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 01.03.2007
Vedlegg