Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske saker og protokoller 2008 - 2009

Politiske møter 2. halvår 2009:

 

Utvalg august september oktober november desember

Bydelsutvalget
torsdag kl 18

 -

03.
Sakskart
Protokoll

08.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

17.
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget
torsdag kl 17

13.
Sakskart
Protokoll

17.
Sakskart
Protokoll

22.
Sakskart
Protokoll

26.
Sakskart
Protokoll

 -
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen
mandag kl 18
24.
Sakskart
Protokoll

28.
Sakskart
Protokoll

 

02.
Sakskart
Protokoll

 07.
Sakskart
Protokoll

Helse- og sosialkomitéen
tirsdag kl 18
 25.
Sakskart
Protokoll

 -

   03.
Sakskart
Protokoll
08.
Sakskart
Protokoll
Kultur- og oppvekstkomitéen
tirsdag kl 18
-  22.
Sakskart
Protokoll
-  

 08.
Sakskart
Protokoll

Eldrerådet
mandag kl 13
 31.
Sakskart
Protokoll

 09.
Sakskart
Protokoll

14.
Protokoll

Rådet for funksjonshemmede
tirsdag kl 14 
 -

01.
Sakskart
Protokoll

 06.
Sakskart
Protokoll

 -

08.
Sakskart
Protokoll
Ungdomsrådet          

Politiske møter 1. halvår 2009:

 

Utvalg januar februar mars april mai juni

Bydelsutvalget
torsdag kl 18

- 05.
Sakskart
 Protokoll

05.
Sakskart
 Protokoll

02.
Sakskart
 Protokoll

07.
Sakskart
Protokoll

17.
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget
torsdag kl 17
22.
Sakskart
 Protokoll

19.
Sakskart

Protokoll
 

19.
Sakskart
Protokoll

23.
Sakskart
Protokoll

20.
Sakskart
Protokoll

-
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen
mandag kl 18
12.
Sakskart

16.
Sakskart
Protokoll

26.
Sakskart
Protokoll

20.
Protokoll

18.
Sakskart
Protokoll

15.
Sakskart

Helse- og sosialkomitéen
tirsdag kl 18
 -

17.
Sakskart
Protokoll

 -

21.
Sakskart
Protokoll

 19.
Sakskart
Protokoll

-
Kultur- og oppvekstkomitéen
tirsdag kl 18
 20.

 10.
Sakskart

Protokoll

17.
Sakskart
Protokoll

 21.
Protokoll

19.
Sakskart
Protokoll

 -
Eldrerådet
mandag kl 13
 -

23.
Protokoll

30.
Avlyst

 28.
Sakskart
Protokoll
 -

-

Rådet for funksjonshemmede
tirsdag kl 14
-

03.
Sakskart
Protokoll

31.

 -

05.

-

Ungdomsrådet  

 

 

 

 

 

 
Politiske møter 2. halvår 2008:

 

Utvalg august september oktober november desember

Bydelsutvalget
torsdag kl 18

 

4.
Sakskart
Protokoll

9.
Sakskart
Protokoll

6. 
Sakskart
Protokoll

11. 
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget
torsdag kl 17

21.
Sakskart
Protokoll

24.
Sakskart
Protokoll

23. 
Sakskart
Protokoll

27. 
Sakskart
Protokoll

 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen
mandag kl 18
18.
Sakskart

22. 
Sakskart
Protokoll

20. 
Sakskart

 24.
Sakskart

 
Helse- og sosialkomitéen
tirsdag kl 18
 

 23.
Sakskart
Protokoll

   25.
Sakskart
Protokoll
 
Kultur- og oppvekstkomitéen
tirsdag kl 18
19.
Sakskart
   21.
Sakskart
   
Eldrerådet
mandag kl 13
 

 1.
Sakskart
Protokoll

 2.
Sakskart
Protokoll

 3.
Sakskart
Protokoll

 8.
Sakskart 
Protokoll

Rådet for funksjonshemmede
tirsdag kl 14 
 

 2.
Sakskart
Protokoll

 7.
Sakskart
Protokoll

 4.
Sakskart

 9.
Ungdomsrådet          


Politiske møter 1. halvår 2008:

 

Utvalg januar februar mars april mai juni

Bydelsutvalget
torsdag kl 18

31.
Sakskart
Protokoll

28.
Sakskart
Protokoll

 

3.
Sakskart
Protokoll

8.
Sakskart
Protokoll

12.
Sakskart
Protokoll

Arbeidsutvalget
torsdag kl 17

16.
Sakskart
Protokoll

14.
Sakskart
Protokoll

13.
Sakskart
Protokoll

24.
Sakskart
Protokoll

29.
Sakskart
Protokoll
 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen
mandag kl 18

14.
Sakskart
Protokoll

11.
Sakskart
Protokoll

10.
Sakskart
Protokoll

21.
Sakskart
Protokoll

26.
Sakskart
Protokoll

 9.
Protokoll
Helse- og sosialkomitéen
tirsdag kl 18

15.
Sakskart
Protokoll

 

11.
Sakskart
Protokoll

 23.
Sakskart
Protokoll

27.  
Kultur- og oppvekstkomitéen
tirsdag kl 18
 

12.
Sakskart
Protokoll

 

22.
Sakskart


Protokoll

   
Eldrerådet
mandag kl 13

28.
Sakskart
Protokoll

25.
Sakskart
Protokoll

31.
Befaring
 

5.
Sakskart
Protokoll

 
Rådet for funksjonshemmede
tirsdag kl 14

29.
Sakskart
Protokoll

26.
Sakskart
Protokoll

 

1.
Sakskart
Protokoll

6.
Sakskart
Protokoll

 
Ungdomsrådet

22.
Innkalling
Referat

 26.
Innkalling
Referat

25.
Innkalling
Referat

24.
Innkalling
Referat

 20.
Innkalling