Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker og protokoller 2012

På denne siden vil du finne sakskart og protokoller fra møter i råd og utvalg i 2012.
Dersom du ønsker å finne saker og protokoller fra 2011 eller tidligere år, så finner du det her.

Bydelsutvalget

Dato


13.09.2012


25.10.2012

13.12.2012

 

 


Sakskart

Sakskart
Nye saker pr 23.10.

Sakskart

 

 

 protokoll

protokoll protokoll 
 

 

 

Dato

02.02.2012

15.03.2012

03.05.2012

14.06.2012

 

 sakskart

Sakskart

 Sakskart

Sakskart

 

 Protokoll
protokollvedlegg sak 13/12

 Protokoll

 
Protokoll

ProtokollArbeidsutvalget
  

Dato

30.08.2012 11.10.2012 29.11.2012

 

 

innkalling innkalling innkalling

 

 

 protokoll


protokoll

protokoll

 

 


Dato

19.01.2012

 01.03.2012


19.04.2012

31.05.2012

 

 innkalling  innkalling  innkalling

innkalling

 

 

 protokoll

 protokoll

protokoll


 

Miljø-,plan- og samferdselskomiteen

 

Dato

27.08.2012

08.10.2012

26.11.2012

 

sakskart

 sakskart

 sakskart

 

 protokoll

 protokoll

protokoll

 

 

Dato

16.01.2012

27.02.2012

16.04.2012

21.05.2012

 

 sakskart

 sakskart

sakskart

Sakskart

 

 Protokoll

 protokoll

 protokoll

protokoll 

Kultur-og oppvekstkomiteen

 

Dato

 25.09.2012

27.11.2012 

 

 

sakskart

 sakskart

 

 

protokoll

 protokoll

 

 

Dato

 17.01.2012

17.04.2012 

22.05.2012

 

 sakskart

 sakskart

sakskart

 

 Protokoll

protokoll

 protokoll 

Helse-og sosialkomiteen

 

Dato

 09.10.2012

 27.11.2012

 

innkalling

 innkalling

 


protokoll

 
protokoll

 

Dato

 28.02.2012

 22.05.2012

 

Sakskart 

Sakskart

 

 Protokoll

Protokoll 

Ungdomsrådet

Dato

 15.02.2012

 

 Innkalling

 

 Protokoll

 Råd for funksjonshemmede
 

 

Dato


28.08.2012


27.11.2012

 


innkalling


innkalling 

 


protokoll

 

 

Dato

28.02.2012   17.04.2012 29.05.2012

 

 Innkalling

 Innkalling

innkalling

 

avlyst

protokoll

protokoll 

Eldrerådet

 

Dato


27.08.2012 
 
15.10.2012
 
03.12.2012

 


innkalling

innkalling

 

 


protokoll


protokoll

 

 

 

Dato


17.01.2012
 
06.03.2012
 
23.04.2012

 

Innkalling  Innkalling

 Innkalling

 

Protokoll

 protokoll

 protokoll