Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 15. mai 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 15.05.2014 oppdatert 08.05.14 kl.16:34
BUR
05.05
ER
05.05
RFF
06.05
BUK
06.05
KNK
07.05
HOS
08.05
AU
12.05
BU
15.05
BU 14/29
Økonomioppfølging per 31. mars 2014
      X X X X X
BU 14/30
Kvartalsrapport per 31. mars 2014
      X X X X X
BU 14/31
Kommuneplan for Oslo - Høringsutkast
    X   X     X
BU 14/32
Vitaminveien 4 - detaljregulering
    X   X     X
BU 14/33
Ungdomstiltaket trial
X     X     X X
BU 14/34
Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjon
    X     X   X
BU 14/35
Forslag til møteplan 2. halvår 2014
X X X X X X X X
BU 14/36
Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av nytt 1. varamedlem.
            X X
BU 14/37
Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 2
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2014