Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 1. halvår 2014

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
JANUAR/FEBRUAR

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
MARS/APRIL

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
MAI

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
MAI/JUNI

(klikk for hele
sakslisten)
         
Bydelsutvalget (BU) 06. februar
saker
innkalling
protokoll
03. april
saker
innkalling
protokoll
15. mai
saker
innkalling
protokoll
05. juni
saker
innkalling
protokoll
         
Arbeidsutvalget (AU)

03. februar
saker
innkalling
protokoll

10. mars
innkalling med
saker og vedlegg


protokoll


31. mars
saker
innkalling
protokoll

12. mai
saker
innkalling
protokoll
02. juni
saker
innkalling
protokoll
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
30. januar
saker
innkalling
protokoll
27. mars
saker
innkalling
protokoll
08. mai
saker
innkalling
protokoll
28. mai

avlyst
 
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
29. januar
saker
innkalling
protokoll
26. mars
saker
innkalling
protokoll
07. mai
saker
innkalling
protokoll
27. mai
saker
innkalling
protokoll
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
28. januar
saker
innkalling
protokoll
25. mars
saker
innkalling
protokoll
06. mai
saker
innkalling
protokoll
27. mai
saker
innkalling
protokoll
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
28. januar
saker
innkalling
protokoll
25. mars
saker
innkalling
protokoll
06. mai
saker
innkalling
protokoll
27. mai
saker
innkalling
protokoll
         
Eldrerådet (ER) 27. januar
saker
innkalling
protokoll
24. mars
saker
innkalling
protokoll
05. mai
saker
innkalling
protokoll
26. mai
saker
innkalling
protokoll
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
27. januar
saker
innkalling
protokoll
24. mars
saker
innkalling
protokoll
05. mai
saker
innkalling
protokoll
26. mai
saker
innkalling
protokoll


Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen