Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 5. februar 2015

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 05.02.2015    vedlegg
BUR
26.01
ER
26.01
RFF
27.01
BUK
27.01
KNK
28.01
HOS
29.01
AU
02.02
BU
05.02
BU 15/1
Regnskap 2014
      X X X X X
BU 15/2
Årsberetning 2014
            X X
BU 15/3
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015
X     X     X X
BU 15/4
Resultater fra brukerundersøkelse i bydelens barnehager 2014
X     X       X
BU 15/5
Vitaminveien 4 - begrenset høring av Alternativ 3 og informasjon om tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet
        X     X
BU 15/6
Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt medlem i Arbeidsutvalget.
            X X
BU 15/7
Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av nytt medlem.
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

Til politiske møter 1. halvår 2015