Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 11. desember 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 11.12.2014
BUR
01.12
ER
01.12
RFF
02.12
BUK
02.12
KNK
03.12
HOS
04.12
AU
08.12
BU
11.12
BU 14/72
Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
      X X X X X
BU 14/73
Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
X X X X X X X X
BU 14/74
Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset
        X     X
BU 14/75
Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen
X     X X     X
BU 14/76
Utkvittering av verbalvedtak - VA 6 Operativ tjeneste
            X X
BU 14/77
Møtedokumenter i elektronisk form eller i papirutgave
            X X
BU 14/78
Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes
  X       X X X
BU 14/79
Forslag til møteplan år 2015
X X X X X X X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2014