Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Søndre Nordstrand > Politiske møter i bydelen

Bydelsutvalget og månedens politiske møter

Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. De har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver, vedtar bydelens budsjett, fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og er bydelens folkevalgte organ.

Reglement for bydelene

Styringssystemet i Oslo

Styringssystemet i Oslo - Bydelene

 

Eldrerådet kl 09.30
Klemetsrud Gamle skole

Ungdomsrådet kl 17.00
Rosenholmveien 4B

Råd for integrering og mangfold kl 18.00
Rosenholmveien 7

Brukerråd for funksjonshemmede kl 18.00
Rosenholmveien 4B

Kultur- og oppvekstkomiteen kl 19.00
Rosenholmveien 4B

Helse- og sosialkomiteen kl 19.00
Rosenholmveien 22

Miljø- og teknisk komite kl 19.00
Rosenholmveien 22

Arbeidsutvalget  kl 18.30 - 19.30
Rosenholmveien 22

Bydelsutvalget kl 19.00
Rosenholmveien 22