Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet i Bydel Søndre Nordstrand

Hver av Oslos 15 bydeler har et eldreråd. Eldrerådene skal etter loven være et rådgivende organ for bydelsutvalgene. De skal ha til behandling alle saker som kan være av betydning for de eldres levekår, blant annet:

  • års-/langtidsbudsjetter og bydelsplaner
  • tiltak og planer i helsesektoren
  • boligprogram og reguleringsplaner
  • samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
  • kulturelle og andre tiltak som gjelder eldre.
  • Sentralt eldreråd

Eldrerådene kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelene.

I menyen til venstre finnes oversikt over medlemmer og tidligere sakskart og protokoller.

Eldrerådet avholder møtene på Gamle Klemetsrud skole. Møtene starter kl. 09.30.
Møtene er åpne for publikum og starter med Åpen halvtime,

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

Torbjørn Hansen
Thorbjørn Hansen 
leder

Kontaktinformasjon
Thorbjørn Hansen
Mobiltelefon: 907 99 620


BU-sekretær 
Mette S. Fjeldstad
Telefon: 23 49 65 11
Mobil: 414 06 377
E-post: mettes.fjeldstad@
bsn.oslo.kommune.no