Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Navnerådets medlemmer 2011 - 2015

 

Navnerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Bydelsutvalgene er bemyndiget til å fatte endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel. Ved navnsetting bør det i størst mulig grad ta hensyn til eksisterende navn i området. For øvrig kan man ta hensyn til:

- stedegne eller hevdvunne navn
- gårdsnavn, husmannsplasser og lignende
- kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer
- kjente steder i den enkelte bydel

Navnerådets medlemmer:
Einar Bjerke (H), leder
Trine Dønhaug (SV)
Trond Hjelmerud (F)
Thorbjørn Hansen (A)
Marit Bjerlin (KrF)

 

 

 

Kontaktinformasjon

 


Einar Bjerke (H), leder

Einar Bjerke
Telefon: 416 37 791

BU-sekretær
Mette S. Fjeldstad
Telefon: 23 49 65 11
Mobiltelefon: 414 06 377
E-post: mettes.fjeldstad@
bsn.oslo.kommune.no