Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Ungdomsrådet i Bydel Søndre Nordstrand

 

 Illustrasjonsbilde

  • Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget og består av ungdom bosatt i bydelen i alderen 12 – 18 år
  • Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid
  • Rådet skal være et kontaktorgan mellom ungdom og bydelens politikere
  • Mandat og retningslinjer med forretningsorden.

Ungdomsrådet holder møter i Rosenholmveien 4 b, kl: 1700

  • Møtene starter med Åpen halvtime, hvor du, som innbygger, kan ta opp saker uavhengig av om de står på sakskartet eller ikke. Dersom du ønsker å holde innlegg i Åpen halvtime, meldes dette til sekretær før møtets start. Når Åpen halvtimer er over, setter ungdomsrådets leder møtet, og det er ikke anledning for publikum til å komme med synspunkter.

1. halvår 2015

 Møtedato  Protokoll
 26.01.2015 Protokoll
 02.03.2015  Protokoll
13.04.2015  Protokoll
 04.05.2015  Protokoll
 01.06.2015  Protokoll

 

 

2. halvår 2015

Møtedato Protokoll
   
   
   
   

 

 

 

Representanter i ungdomsrådet 2015 - 2016:

Maria Skage El -Yousef, leder
E-post: maria.skage.elyousef@gmail.com

Mehmet Inan,  nestleder                                                                                                                                                                                                                  Epost: kaaninan.2008@hotmail.com                                                                                                                                                                                                             

Mohammed Amin Cherif
Epost: med.amin.1.1.14@gmail.com
Hauketoområde

Sebastian Barth Sahl
Epost:
Hauketoområde


Egzon Vila
Epost: egzonvila@hotmail.com
Bjørnholtområde

Ziwer Farhan
E-post: ziwerfarhan11@hotmail.no
Bjørnholtområde

Amie Stefanie John
Epost: asj.amiestefanie@gmail.com

Holmliaområde

 

Hedda Hvitsand Nilsen
Epost:  hedda3011@gmail.com
Holmliaområde 

 

 

Mohamud Hersi
Epost: mohamud-uno@hotmail.com

Mortensrudområde

 

Shehroz Ali
Epost: shizle94@live.no

Mortensrudområde 

 

 

 

 

 

 

Sekretær
Gry Hagen
Mobil: 911 25 190
gry.hagen@bsn.oslo.kommune.no