Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Mottatte listeforslag til bydelsutvalget i Bydel Stovner

Bydel Stovner har ved fristens utløp 31.03.2011 mottatt 9 listeforslag. Dette vil si partier som stiller til valg til bydelsutvalget.

Valgstyret i Oslo avgjør i møtet 25.5.2011 om listeforslagene kan godkjennes til kommunestyrevalg i Oslo og valg til bydelsutvalg i alle 15 bydeler.

Følgende listeforslag er innkommet:

  • Det norske Arbeiderparti
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Pensjonistpartiet
  • Rødt
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

·        De som har levert liste vil i løpet av kort tid få tilbakemelding om lovens krav til listeforslaget ser ut til å være oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle vil det innledes forhandlinger med de tillitsvalgte for lista, for å søke å bringe den i samsvar med lovens krav.

Frist for å kreve seg fritatt
Kandidatene som er oppført på listene vil bli tilskrevet om dette, og med en orientering om hvilke regler som gjelder for valgbarhet og for å kreve seg fritatt. Fristen for å kreve seg fritatt er av valgstyret satt til 26.04.2011.

Kontaktinformasjon: