Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Stovner > Stovner råd for funksjonshemmede

Stovner råd for funksjonshemmede (RFF)

Hva er Stovner råd for funksjonshemmede?
Hovedmålet for Stovner råd for funksjonshemmede er deltakelse og likestilling
i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Leder er:
Thor Hansen (SAFO)
Adr: Tokerudberget 27, 0986 Oslo
Tlf 22 10 35 72  e-post: gjeldsbogods@online.no

Møtene holdes i Bydelsadministrasjonen, Karl Fossums vei 30
Tidspunkt: kl. 17.30 Møtene er åpne for alle.

Rådets medlemmer kan også selv ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Hva er rådets oppgaver?
Rådet for funksjonshemmede skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet
og være en pådriver for gode løsninger i praksis.
Vi skal forespørres og høres når det skal fattes beslutninger som gjelder befolkningen, også i budsjettsammenheng.

Et typisk tema kan være tilgjengelighet - fysisk tilgjengelighet til uteområder, til offentlige bygg og til transportmidler.
Det kan også være tilgjengelighet til kultur- og fritidstiltak og tilgjengelighet til informasjon.
Reguleringssaker og miljøsaker er også noe som berører vår gruppe.

NB! Rådet kan i utgangspunktet ikke ta opp enkeltsaker, men primært saker som berører en gruppe mennesker
eller saker av prinsipiell karakter.

Hvordan kan din stemme bli hørt i rådet?

Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der du kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for rådets medlemmer. Du kan også kontakte din egen brukerorganisasjon, som kan ta saken opp i rådet.

Din stemme er viktig - og vil bli hørt!
Vi i Stovner råd for funksjonshemmede vil gjerne høre fra deg. Vi ønsker en konstruktiv dialog med funksjonshemmede i bydelen, slik at dere kan få en bedre hverdag. Dere vet best hvor skoen trykker, men trenger kanskje noen som kan tale deres sak. Derfor er vi her.
Vi vil tale deres sak og forsøke å ivareta deres interesser overfor bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen.

 

Sakskart 2015 Protokoller 2015

Sakskart 05.02

Protokoll 05.02
Sakskart 19.03 Protokoll 19.03
Sakskart 30.04 Protokoll 30.04
Sakskart 04.06 Protokoll 04.06
Sakskart 03.09 Protokoll 03.09
Sakskart 08.10 Protokoll 08.10
Sakskart 05.11 Protokoll 05.11
Sakskart 03.12 Protokoll 03.12

 

 

 

Sakskart 2014 Protokoller 2014
Sakskart 23.01 Protokoll 23.01
Sakskart 20.02 Protokoll 20.02
Sakskart 20.03 Protokoll 20.03
Sakskart 09.04 Protokoll 09.04
Sakskart 15.05 Protokoll 15.05
Sakskart 11.06 Protokoll 11.06
Sakskart 11.09 Protokoll 11.09
Sakskart 09.10 Protokoll 09.10
Sakskart 05.11 Protokoll 05.11
Sakskart 04.12 Protokoll 04.12