Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Stovner > Oppvekst-og kulturkom.

Oppvekst-og kulturkomiteen(OKK) 2011-2015

Brit Axelsen (AP) er leder av OKK

Leder av OKK er:

Brit Axelsen (AP)

Adr: Karl Andersens vei 90, 1086 Oslo
e-post: brit-ax@online.no

Tlf: 22 21 17 84  mobil: 416 51 109


Møtene holdes vanligvis i bydelsadministrasjonen, Karl Fossums vei 30.
Se øverst på sakskartet sted og tidspunkt for møtene.
Møtene er åpne for alle.

 

Sakskart 2015 Protokoller 2015

Sakskart 20.01

Protokoll 20.01.
Sakskart 10.03 Protokoll 10.03
Sakskart 21.04 Protokoll 21.04
Sakskart 19.05 Protokoll 19.05
Sakskart 25.08 Protokoll 25.08
Sakskart 22.09 Protokoll 22.09
Sakskart 27.10 Protokoll 27.10
Sakskart 24.11 Protokoll 24.11

 

 

 

 

Sakskart 2014

Protokoller 2014
Sakskart 14.01  Protokoll 14.01

Sakskart 11.02

Protokoll 11.02

Sakskart 11.03

Protokoll 11.03

Sakskart 08.04 Protokoll 08.04

Sakskart 06.05

Protokoll 06.05

Sakskart 03.06

Protokoll 03.06
Sakskart 02.09 Protokoll 02.09
Sakskart 23.09 Protokoll 23.09
Sakskart 28.10 Protokoll 28.10
Sakskart 25.11 Protokoll 25.11

 

 

OKK får delegert vedtaksmyndighet fra bydelsutvalget i flg. saker:
-Fordeling av frivillighetsmidler etter søknad
-Bydelsprisen

OKK avgir direkte uttalelse:
-I saker etter lov om film og videogram til Næringsetaten

OKK avgir innstilling til bydelsutvalget i saker som:
-Kulturminner
-Kultur- og frivillighetsarbeid
-Uttalelse i saker etter alkoholloven ved nye søknader og fornyelse av søknader om skjenkerett
-Større plan- og reguleringssaker vedrørende kulturminnevern og oppvekstvilkår.

Alle vedlegg til sakskart og protokoller ligger nederst som link på den enkelte sak.