Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Stovner > Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget til BU 2011 - 2015

Bilde av BU-leder og leder av AU: Karl P. Olsen

Bydelsutvalget har et Arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer.

Leder er:

Karl P.Olsen (AP)

Adresse: Fossumveien 68 HO 402, 0988 Oslo 
Mobil: 916 19 360
e-post: karlper@online.noMøtene starter kl. 18.00 i Karl Fossums vei 30, inng.B 
Møtene er åpne for publikum.

En representant fra hver av de partigrupper som ikke blir innvalgt, kan møte som observatør.
Bydelsutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker,
eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
AU fordeler saker til saksforberedende behandling i råd og komiteer.

 

Sakskart 2015 Protokoller 2015

Sakskart 22.01

Protokoll 22.01
Sakskart 12.03 Protokoll 12.03

Sakskart 23.04

Protokoll 23.04
Sakskart 21.05 Protokoll 21.05

Sakskart 27.08

Protokoll 27.08
Sakskart 24.09 Protokoll 24.09

Sakskart 29.10

Protokoll 29.10
Sakskart 26.11 Protokoll 26.11

 

 

 

 

 

Sakskart 2014 Protokoller 2014

Sakskart 16.01

Protokoll 16.01
Sakskart 13.02 Protokoll 13.02

Sakskart 13.03

Protokoll 13.03
Sakskart 10.04 Protokoll 10.04

Sakskart 08.05

Protokoll 08.05
Sakskart 05.06 Protokoll 05.06

Sakskart 04.09

Protokoll 04.09
Sakskart 25.09 Protokoll 25.09
Sakskart 30.10 Protokoll 30.10
Sakskart 27.11 Protokoll 27.11