Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Stovner > Tilsynsutvalg

Tilsynsutvalg i Bydel Stovner

Stovner bydelsutvalg har oppnevnt tre tilsynsutvalg:

TU 1:er for Stovnerskogen sykehjem inkl. dagsenter:
Grete Andberg (AP), leder

TU 2: er for Haugenstua dagsenter, Stigenga dagsenter 
og Vestlisvingen avlastningsbolig: Jan Arild Linja (FrP), leder

TU 3: er for hjemmebaserte tjenester:
Vera Vendsbo (H), leder


Adresseliste til medlemmer av tilsynsutvalgene 

Mandatet er, innenfor sitt geografiske område, å føre tilsyn med sykehjem
og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter for fysisk og psykisk
funksjonshemmede, og alle hjemmetjenester slik dette fremgår
av lov, forskrift og reglement, samt, som en frivillig ordning:
bofellesskap for utviklingshemmede.


Tilsynspersonene kan kontaktes hvis du er i tvil om følgende:

Utføres tjeneste i henhold til vedtaket som er fattet om tjeneste du mottar?
Utføres tjeneste på en tilfredsstillende måte?
Utføres tjeneste i henhold til gjeldende lover og regelverk?
Utføres tjeneste slik at du er sikret i forhold til overgrep
av både voldelig og økonomisk art?

Tilsynsrapporter fra Stovnerskogen sykehjem
Rapport fra anmeldt tilsyn 12.09.2012
Rapport fra uanmeldt tilsyn 12.12.2012
Rapport fra uanmeldt tilsyn 07.10.13
Rapport fra anmeldt tilsyn 10.12.13
Rapport fra uanmeldt tilsyn 12.03.14

Rapport fra anmeldt tilsyn 13.06.14

Rapport fra uanmeldt tilsyn 20.08.14