Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Helse- og sosialkomiteen

Alle skriftlige henvendelser til Helse- og sosialkomiteen (UHSK) sendes:
Bydel Ullern
Besøksadresse: Hoffsveien 48
Postadresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 02180 Faks: 22515869
E-post: postmottak@bun.oslo.kommune.no

Leder av politisk sekretariat er Tore Gleditsch. Spørsmål knyttet til politisk behandling av saker i bydelsutvalget eller bydelsutvalgets organer, rettes til Tore Gleditsch e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no, tlf. 02180/95298337.

Helse- og sosialkomiteens mandat gjelder følgende fagområder:

  • Psykisk helsevern
  • Hybelhus
  • Skjenkebevillinger
  • Tilbud til funksjonshemmede
  • Sosiale tjenester
  • Sykehjem
  • Tilsynsrapporter
  • Hjemmetjenesten
  • Helse- og miljø / forurensing
  • TT-tjenesten

Sekretær i helse- og sosialkomiteen: 

Avdelingssjef Giske Edvardsen
Tlf: 02180
E-post: giske.edvardsen@bun.oslo.kommune.no

Leder i UHSK:  Berit Jensen (F)
Nestleder:        Liv Bugge Wilhelmsen (V)

 

Medlem E-postadresse
Jensen, Berit(F) leder beritjensen.riis@oslobystyre.no
Wilhelmsen, Liv Bugge(H) nestleder livbwilhelmsen@hotmail.com
Thrane-Steen, Kari(H) kari-ts@online.no
Hauge, Kristian(H)
Stenersen, Dag Harlem(A) dag.harlem.stenersen@gmail.com
Wiborg, Liv(V) livwk@c2i.net
Syvertsen, Torstein(SV) torstein.syvertsen@yahoo.com
torstein.syvertsen@husbanken.no
Varamedlem E-postadresse
Røstadlie, Wenche(H)
Fjæren, Svetlana(H)  
Farseth, Anne(H)  
Strømme, Helga(A) helga.stromme@broadpark.no
Lindvig, Anne(F) annetitt@hotmail.com
Langaker, Kristin Grøndalen(V) kglang@online.no
Borg, Kristin(SV)