Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Alna > Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Bydelsadministrasjonen saksforbereder og iverksetter bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektør innstiller i saker som behandles i bydelsutvalget, og sekretariatet står for den praktiske gjennomføringen av møtene, saksdokumenter, publisering av saker på nett, annonsering, protokoller m.v.

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og velges direkte av befolkningen når det er kommunestyrevalg. Det er bydelsutvalget som avgjør hvilke komiteer bydelen skal ha.

 

BU-konsulent

 

Gro Leander Nordaas
send e-post

BU konsulent er sekretær for

  • bydelsutvalget
  • arbeidsutvalget
  • eldrerådet

Arbeidsoppgavene

  • koordinerer saker som skal til politisk behandling
  • er saksbehandler i forvaltningsmessige spørsmål
  • ansvaret for valget ved kommune- og stortingsvalg
  • ansvaret for meddommere
  • er superbruker i DocuLive

Saker til bydelsutvalget, arbeidsutvalget og eldrerådet

Sekretær for miljø- og byutviklingskomiteen

Antti-Jussi Andresen
send e-post

Sekretær for helse- og sosialkomiteen

Anne Langaard Jensen
send e-post

Saker til helse- og sosialkomiteen

Sekretær for oppvekst- og kulturkomiteen og ungdomsrådet

Eivind Fivelsdal
send e-post

 

Sekretær for rådet for funksjonshemmede

Hanne Isaksen
send e-post