Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Komiteer underlagt Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg har vedtatt at det skal være tre komiteer som behandler og gir innstilling i saker til bydelsutvalget. Komiteene er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saker. 

Komiteens sammensetning og funksjon, får du ved å klikke på ønsket komité. Sakene som behandles i komiteene, får du ved å klikke på saksoversikt.