Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Alna > Ungdom og politikk

Alna ungdomsråd - mandat og fakta

Medlemmene i ungdomsrådet er valgt av bydelens ungdom i aldersgruppen 12 - 18 år.  På siden politikk og demokrati finner du informasjon om

  • saker som behandles i Alna ungdomsråd og andre utvalg
  • informasjon om møter som er åpne for publikum og hva åpen halvtime betyr
  • informasjon om møtetidspunkt

Se hva som skjer i bydelen for barn og ungdom

Sekretariat for Alna ungdomsråd
SLT-koordinator Eivind Fivelsdal
send e-post
Mobil: 938 61 147

Medlemmer av Alna ungdomsråd

Navn

Funksjon

Fatema Al - Musawi leder
Shaeed Ghaffar nestleder
Laiba Rubab Khan  medlem
Shymma Jaber medlem
Ridoan Taibi medlem

Det utbetales møtegodtgjørelse for møtene på lik linje med andre politiske organ.

Ungdomsrådets sekretær har en viktig oppgave i opplæring om saksgang og saksbehandling. Lokale ungdomsråd er vedtatt av bystyret.

Valg av medlemmer og varamedlemmer
Bydelsutvalget har vedtatt at valg av medlemmer og varamedlemmer til Alna ungdomsråd skal skje på bydelens fritidstilbud for barn og unge fra og med 2013. For å sikre geografisk og aldersmessig spredning, er representantene ved AUR fordelt geografisk etter roder. Kandidater må stille til valg ved den lokale roden de tilhører. Oversikt over hvilken rode du tilhører, får du på de ulike fritidstilbudene i bydelene. Valget skjer på ulike tidspunkt.

Ungdomsrådets mandat
Alna ungdomsråd (AUR) skal gi og formidle råd fra og for barn- og ungdom til bydelsutvalget i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge, eller andre saker som barn- og unge er opptatt og har interesse av. AUR kan også ta opp saker på eget initiativ.

Eksempler på saker som er naturlige å legge frem for ungdomsrådet

  • årsbudsjett og bydelsplaner
  • tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren
  • samferdsel- og reguleringssaker
  • kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge
  • fordeling av frivillighetsmidler
  • den statlige tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn m.v.

Saksdokumenter legges frem for ungdomsrådet i god tid før bydelsutvalget behandler sakene slik at bydelsutvalget kan ta stilling til ungdomsrådets råd.