Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Du kan påvirke!

Du kan påvirke utviklingen i nærmiljøet ved å ta direkte kontakt med lokalpolitikerne. Møter i bydelsutvalget og øvrige folkevalgte organer i bydelen skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

Alle møter i utvalg, råd og komiteer starter med "Åpen halvtime". Her kan du ta opp saker som interesserer deg uavhengig av om de står på sakskartet eller ikke. Du gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter til bydelsutvalget uten debatt.
Når åpen halvtime er over, starter politikerne arbeidet med å fatte vedtak. Du er hjertelig velkommen til å være tilstede, men har ikke lenger anledning til å komme med spørsmål eller meningsytringer under møte.

Har du utarbeidet en skriftlig henvendelse, kan du be om at denne blir lagt ved en eventuell saksframstilling til bydelsutvalget og eventuelt komiteer/råd.

Poltikerne mottar innkalling med sakspapirer omtrent en uke før sakene skal opp.

De fleste saker som står på sakskartet til bydelsutvalgets møte, skal først behandles i de forskjellige komiteene/rådene. Her sitter representanter fra de politiske partiene.

Komité/rådsmøtene avholdes som regel en uke før BU-møtet. Komité/rådsmøtene starter med "Åpen halvtime", hvor du som innbygger er velkommen. Her har du første mulighet til å påvirke utfallet av en sak. Komiteene/rådene er rådgivende organ for bydelsutvalget og du kan lettere nå frem med dine synspunkter på det feltet som komiteen arbeider med.

Innbyggerinitiativ (Bydelsreglementets § 4.10)

Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder for bydelens virksomhet, dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Dette skal skje senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet.

Etter kommuneloven kap. 6A, §39a kan et forslag med samme innhold ikke fremmes to ganger i samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke fremmes på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

Bydelsutvalget selv tar stilling til forslag, også om de skal avvises.

Med initiativrett menes at byens innbyggere har rett til å fremme forslag til bystyret (evt. bydelsutvalget ved bydelsutvalgets leder), såkalt innbyggerinitiativ, om forhold som gjelder kommunens (bydelens) virksomhet. Dersom det dokumenteres at minst 300 innbyggere støtter forslaget skal bystyret (bydelsutvalget) ta stilling til det. Støtten dokumenteres i form av underskrifter med adresser.

Bystyret (bydelsutvalget) plikter ikke å vedta forslaget. Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke fremmes på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.

Kontaktinformasjon

Henvendelser til bydelsutvalget, komiteer og råd:

Bydelsutvalget Bydel Bjerke, Pb 13, Økern, 0508 Oslo
Tlf. 02180 Faks 23 43 98 01.

E-post: postmottak@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Økernveien 145, (Økernsenteret), 0580 Oslo

BU-sekretær Merete Stavn.
Tlf. 23 43 99 17 / E-post: merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no

Nyttige lenker

Lenker til representerte partier i Bjerke BU