Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 2011-2015

Bydelsutvalget har et arbeidsutvalg med 5 medlemmer samt varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. Arbeidsutvalget foretar en forberedene behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget og fordeler sakene til behandling i komiteer og råd.
Arbeidsutvalget kan bestå av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigrupper som ikke blir innvalgt (Rødt og Venstre), kan møte som observatører.

Bydelsutvalget har gitt delegert fullmakt til arbeidsutvalget til å fatte vedtak i høringssaker/plansaker med korte frister. Arbeidsutvalget forbereder og fordeler saker til saksforberedende behandling i råd og komitéer.

Medlemmer og varamedlemmer i AU

Innkalling og protokoller 2015 - Møteplan for 2015

Alle møter avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler, Økernveien 145, 3 et. møterom 1.
Møtene er åpne for publikum, velkommen!

Vedleggene er klikkbare direkte i innkallingene. Innkallingene vil være i pdf-format. For å laste ned må du ha programmet Adobe Reader. Om du ikke har programmet fra før, kan det lastes ned gratis her.

2015
Torsdag 15. januar kl 17.00 - Innkalling - Protokoll
Torsdag 19. februar kl 17.00 (Innkallingen blir lagt ut mandag 16. februar)
Torsdag 26. mars kl 17.00
Torsdag 21. mai kl 17.00
Torsdag 13. august kl 17.00
Torsdag 17. september kl 17.00
Torsdag 22. oktober kl 17.00
Torsdag 26. november kl 17.00