Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke > Samarbeidsutvalg barnehager

Samarbeidsutvalg barnehager

Bydelsutvalget vedtok i sitt møte 15.12.2011 å benytte seg av retten til å være representert i samarbeidsutvalgene (SU) i kommende periode. De er representert med et medlem med  varamedlem i hver av barnehagene.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.