Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke > Tilsynsutvalg

Tilsynsutvalg i Bydel Bjerke

Tilsynsutvalg er ikke et klageorgan, men et organ oppnevnt av bydelsutvalget som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne.  Tilsynsutvalget er i den forbindelse saksforberedende organ for bydelsutvalget og har ingen vedtakskompetanse

Utvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De skal rapportere om avvik i tjenesten og påpeke forhold som kan bedres.

Utvalgene kan iverksette nærmere undersøkelser av tjenestene dersom de mener det er behov for det.

Instrukser til bruk for tilsynsutvalgene
Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon mv.
Instruks for kommunale tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Hvem kan kontakte tilsynsutvalgene?
Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsrapporter
Etter hvert besøk utarbeider utvalget en tilsynsrapport som oversendes til bydelsadministrasjon og til Sykehjemsetaten.
Rapportene er offentlige og blir behandlet i bydelsutvalgene. 
 

Folkevalgtopplæring 1. mars 2012 - Tilsynsutvalget

Tilsynsutvalgets oppgaver og lovverk

Presentasjon av tjenestestedene i Bydel Bjerke m/tilsyn:

Informasjonsperm for tilsynsutvalg 
(
Informasjon, retningslinjer, lovverk og maler til bruk ved tilsynsbesøk)