Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke > Bydelsutvalget

Bydelsutvalget i Bydel Bjerke 2011-2015

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen, 2011-2015. Medlemmene av bydelsutvalget ble valgt direkte av innbyggerne i bydelene parallelt med valget til bystyret.


  Leder i BU 2011-2015

 

Steinar Arnesen (A)
907 35 314
s-arn2@online.no

Medlemsliste for BU finnes i høyrefeltet "Kontaktinformasjon"

Bydelsutvalgets møter
Møtene avholdes i administrasjonens lokaler Økernveien 145, BU-sal 3 et.
Møtestart kl 18.00. Møtene er åpne for publikum. 

Åpen halvtime
Åpen halvtime fra kl 18.00-18.30. Møter i bydelsutvalget og i de andre folkevalgte organer starter alltid med "Åpen halvtime" der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter til organet uten debatt. Din stemme er viktig og vil bli hørt, velkommen!

 Møteplan for 2015

Innkallinger
En uke før møtet blir innkallingen med saksfremlegg lagt på denne siden. Vedleggene er klikkbare direkte i innkallingene. Innkallingene vil være i pdf-format.
For å laste ned må du ha programmet Adobe Reader. Om du ikke har programmet fra før, kan det lastes ned gratis her.

Møte i BU 5. februar kl 18.00 - Innkalling med klikkbare vedlegg. - Protokoll

Ser du etter forrige møtes protokoll eller tidligere møtedokumenter?
Følg link til webside for Politiske saker på nett. Her er det saksfremlegg, vedlegg og protokoller helt tilbake fra 2003 og fremover.


Relaterte artikler
Reglement for bydelene
Bydelsutvalgets oppgaver m.m

Kontaktinformasjon

Medlemsliste Bydelsutvalget

Skriftlige henvendelser til bydelsutvalget, komiteene og rådene kan sendes direkte
til politikerne eller til:

E-post: postmottak@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Økernveien 145, (Økernsenteret), 0580 Oslo

Bydelsutvalget Bydel Bjerke, Pb 13, Økern, 0508 Oslo

BU-sekretær Merete Stavn.
Tlf. 23 43 99 17 / E-post: merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no